Educatieve strip met digiles voor leerlingen in klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs over identiteit, vriendschap, vooroordelen en discriminatie. Hoe ontstaan nieuwe vriendschappen? Wat doe je als iemand wordt buitengesloten? Hoe kun je voor iemand opkomen?

Nieuwe vrienden

  • Printen

Alex is zeer tegen zijn zin met zijn vader naar Amsterdam verhuisd. Hij mist zijn moeder, zijn vrienden en zijn voetbalteam. De eerste dag op zijn nieuwe school komt hij te laat en als zijn klasgenoten horen dat hij uit een klein dorp komt, wordt hij uitgelachen. Alex vraagt zich af of hij wel nieuwe vrienden zal krijgen… Als hij na school wat door de buurt zwerft, ziet hij een van de meisjes uit zijn klas stiekem een oud gebouw binnengaan. Wat heeft Aylin te verbergen? 

Bestel Nieuwe vrienden

We bieden twee pakketten en een poster.

Bestellen

Nieuwe vrienden PO

Hoe gebruik je de educatieve strip in groep 7 en 8 van het primair onderwijs?

Meer

Het is leuk om het stripverhaal te lezen omdat er dingen in voor komen die ook in het echt gebeuren (…) Je ziet wat je kunt doen om voor anderen op te komen, of je iemand nu kent of niet.

Yara (14 jaar)

Gebruik

Het zelfstandig lezen van het stripverhaal kost ongeveer 45 minuten. Leerlingen gaan hierna aan de slag met opdrachten over de thema’s identiteit, nieuw zijn, vriendschap, pesten, vooroordelen en discriminatie. Zo krijgen ze meer kennis over, en inzicht in, de werking van de sociale mechanismen van in- en uitsluiting. De inhoud van Nieuwe vrienden sluit aan bij het thema burgerschapsvorming en de mentorlessen. 

Naar de digiles

Digiles met animaties

De digiles bestaat uit vier werkvormen, elk met een animatie van een belangrijke gebeurtenissen uit de strip en uitdagende opdrachten op werkbladen. Voor docenten is er een uitgebreide handleiding met achtergrondinformatie en tips.

De vier werkvormen behandelen thema’s als snel oordelen, identiteit, vriendschap, rollen, groepsdruk, pesten, vooroordelen en discriminatie. Iedere werkvorm bestaat uit verschillende stappen en opdrachten:

  1. Startpunt is een specifieke gebeurtenis en/of dilemma van een van de hoofdpersonen.
  2. Vervolgens verdiepen de leerlingen zich in het thema en koppelen dit aan de gebeurtenis.
  3. Ten slotte bedenken leerlingen mogelijke oplossingen voor de situatie en maken zij de vertaalslag naar hun eigen leven.
© AFS/Fotografie Charlotte Bogaert

Ook interessant

Wil je leerlingen van klas 3 of hoger met de thema’s vooroordelen en discriminatie aan de slag? Gebruik dan de game Fair Play. In de game worden leerlingen geconfronteerd met moslimdiscriminatie, homodiscriminatie en antisemitisme.