Educatieve strip met lespakket en digiles over identiteit, vriendschap, vooroordelen en discriminatie voor jongeren van 11 tot 14 jaar. Hoe ontstaan nieuwe vriendschappen? Wat doe je als iemand wordt buitengesloten?

Nieuwe vrienden

  • Printen

Alex is zeer tegen zijn zin met zijn vader naar Amsterdam verhuisd. Op de eerste dag op zijn nieuwe school komt Alex te laat. Als zijn klasgenoten horen dat hij uit een klein dorp komt, wordt hij uitgelachen. Alex vraagt zich af of hij hier wel nieuwe vrienden zal krijgen…

Bestel Nieuwe vrienden

We bieden twee pakketten en een poster.

Bestellen

Nieuwe vrienden PO

Hoe gebruik je de educatieve strip in groep 7 en 8 van het primair onderwijs?

Meer

Wat doe je als iemand wordt buitengesloten?

Gebruik de digiles met opdrachten

De digiles bij Nieuwe vrienden voor klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs bevat vier animaties van belangrijke gebeurtenissen in de strip, uitdagende opdrachten op werkbladen en een handleiding voor de docent met achtergrondinformatie en tips. De opdrachten op de werkbladen worden op twee niveaus aangeboden: vmbo en havo/vwo.

Naar de digiles

Opzet lesmaterialen

Vier werkvormen behandelen thema’s als snel oordelen, identiteit, vriendschap, rollen, groepsdruk, pesten, vooroordelen en discriminatie. Hiernaast is er een werkvorm die verleden en heden aan elkaar koppelt.

Iedere werkvorm bestaat uit verschillende stappen en opdrachten:

  1. Startpunt is een specifieke gebeurtenis en/of een dilemma van een van de hoofdpersonen.
  2. Vervolgens verdiepen de leerlingen zich in het thema en koppelen dit aan de gebeurtenis.
  3. Ten slotte bedenken leerlingen mogelijke oplossingen voor de situatie en maken zij de vertaalslag naar hun eigen leven.

Op de werkbladen vertellen leerlingen onder het kopje ‘Echt gebeurd!’ over hun eigen ervaringen. In de docentenhandleiding vind je extra informatie bij de werkvormen en tips om de thema’s in de klas te bespreken.

Heb je vragen of opmerkingen? Stuur ons een e-mail onder vermelding van ‘Nieuwe vrienden’.

Door scenes uit stripboek Nieuwe vrienden na te spelen ervaren leerlingen hoe het is om zelf in te grijpen in een situatie waarin iemand wordt buitengesloten. © AFS/Fotografie Charlotte Bogaert