Anne Frank School worden?

In 1957 werd Annes school in de Niersstraat in Amsterdam de eerste Anne Frank School. Mevrouw Kuperus, in Annes tijd ook al schoolhoofd, neemt een portret van Anne Frank in ontvangst van een van de bestuursleden van de Anne Frank Stichting.
  • Printen

Kiezen voor de naam Anne Frank School is niet vrijblijvend, benadrukt de Anne-Frank-Schule in Eschwegen. ‘Een school die de naam Anne Frank draagt aanvaardt daarmee de verplichting op te komen voor vrede, rechtvaardigheid, tolerantie en menselijke waardigheid en zich resoluut te keren tegen elke vorm van agressiviteit, discriminatie, racisme, politiek extremisme en buitensporig nationalisme.’

Vijf basispricipes van Anne Frank Scholen

Als Anne Frank School heeft u twee belangrijke taken: het verhaal van Anne Frank in herinnering houden en leerlingen stimuleren na te denken over onderwerpen als vrijheid, diversiteit en onderling respect. U bent vrij in de manier waarop u deze taken invult. Wel hebben we een aantal basisprincipes en richtlijnen opgesteld.

  1. Leerlingen en leraren gaan in de omgang met elkaar uit van de idealen van Anne Frank: gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en onderling respect.
  2. Anne Frank Scholen reserveren ruimte in hun lesrooster voor de behandeling van de Tweede Wereldoorlog en de holocaust, hedendaagse vormen van discriminatie en vreemdelingenhaat, en thema’s als vrijheid, diversiteit en onderling respect.
  3. Leraren stimuleren leerlingen het dagboek van Anne Frank te lezen.  
  4. Om de idealen van Anne uit te dragen naar de omgeving van de school, organiseren Anne Frank Scholen activiteiten rond de eerder genoemde thema’s.
  5. Anne Frank Scholen participeren in het netwerk van Anne Frank Scholen. Via bijvoorbeeld de website wisselen ze informatie en ideeën uit.
Otto Frank bezoekt een school in Italië, april 1963.

Aanmelden

Mocht u zich willen aanmelden als nieuwe Anne Frank School, of als u meer informatie wilt, neem dan contact met ons op.

Vermeld het schooltype, de grootte van uw school, of het gaat om een nieuw op te richten school of een naamsverandering, en de reden waarom u de naam Anne Frank School zou willen kiezen.

Na uw aanmelding ontvangt u een pakket materialen met boeken, affiches en de Anne Frank krant. Hiernaast geven we u informatie over het gebruik van foto's van Anne Frank, citaten en andere beeldmerken.


 

Het Colegio Ana Frank in El Salvador. Sinds 2007 is dit een Anne Frank School.

Anne Frank School worden? AF school worden

Kiezen voor de naam Anne Frank School is niet vrijblijvend, benadrukt de Anne-Frank-Schule in Eschwegen...

Meer