De reizende tentoonstelling "Anne Frank - een geschiedenis voor vandaag" wordt overal ter wereld getoond, ook in Zuid-Afrika.

Zuid-Afrika

  • Printen

Sinds 2009 is de reizende Anne Frank-tentoonstelling te zien in Zuid-Afrika. Na de eerste opening in het museum van het Constitutionele Gerechtshof in Johannesburg ging de expositie op tournee langs scholen in het nabijgelegen Soweto. Leerlingen maakten filmclips volgens het principe van Free2choose, waarbij ethische dilemma's van het hedendaagse Zuid-Afrika centraal staan.

Foto's uit Zuid-Afrika

Foto's van de gidsentraining

Naar Flickr

Nelson Mandela about the Diary of Anne Frank

Anti-apartheid and human rights activist, a former president of South Africa, talks about reading the diary of Anne Frank in prison.

 

Watch the video on YouTube

Free2choose-create

In dit debatprogramma discussiëren jongeren over botsende grondrechten.

Meer

Anne Frank-tentoonstelling

Er zijn verschillende versies van de tentoonstelling 'Anne Frank - een geschiedenis voor vandaag'

Meer

Gidsentraining

De presentaties van de Anne Frank-tentoonstelling in Zuid-Afrika worden, net als elders op de wereld, medegeorganiseerd door jongeren. Voor het project krijgen de tentoonstellingsgidsen een opleiding om ‘peer-guide’ te zijn. Ze leren dan hoe ze in 45 minuten hun medescholieren door de tentoonstelling kunnen leiden. Bovendien komen er meestal scholieren van naburige scholen op het project af.

De coördinatie van de tournee is in handen van de South African Holocaust Foundation.

Gidsentraining, Orlando West High School, Soweto

Rondleidingen

De leerlingen van de scholen in de townships hebben veel te maken met armoede en criminaliteit. Dat heeft een nadelige invloed op het leerklimaat op school. Toch blijkt dat het verhaal van Anne Frank, haar dagboek en de tentoonstelling de jongeren kunnen inspireren. Het helpt ze om kritisch na te denken over de ontwikkelingen in hun eigen gemeenschap en ze begrijpen de gevaren van xenofobie, discriminatie en racisme. Door het verspreiden van de boodschap van Anne Frank dragen ze bij aan een toleranter Zuid-Afrika.

Rondleiding, Mondeor High School, Johannesburg

Free2choose

In de workshops Free2choose maken jongeren zelf videoclips. Ze leren over de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en hoe ze hun eigen opvattingen over mensenrechten kunnen vertalen naar video. Door het discussiëren over Zuid-Afrikaanse dilemma’s rondom mensenrechten zien de jongeren hoe die rechten een rol spelen in hun alledaagse leven. De clips zijn meestal kleine mini-documentaires en dienen als vertrekpunt voor een debat over mensenrechten.

Kumresh Chetty, coördinator voor Zuid-Afrika

Filmopnames voor Free2choose, Orlando West, Soweto