De reizende tentoonstelling "Anne Frank - een geschiedenis voor vandaag" wordt overal ter wereld getoond.

Slovenië

  • Printen

De internationale reizende tentoonstelling “Anne Frank – Een geschiedenis van vandaag” reist door Slovenië. Een groep leerlingen is getraind om als peer guides rondleidingen te geven in hun school. Het project is georganiseerd door de Anne Frank Verein Österreich, in samenwerking met lokale partners. In de zomer van 2013 staat er een Free2Choose-Create workshop gepland. In deze workshop maken jongeren filmclips over mensenrechtendilemma’s die ze tegenkomen in hun land. 

Anne Frank-tentoonstelling

Er zijn verschillende versies van de tentoonstelling 'Anne Frank - een geschiedenis voor vandaag'

Meer

Free2choose-create

In dit debatprogramma discussiëren jongeren over botsende grondrechten.

Meer

Educatieve, reizende tentoonstelling

Hoe was het voor Anne Frank tijdens de Tweede Wereldoorlog? En hoe belangrijk was lezen en schrijven voor haar?

Meer

Rondleiding door de tentoonstelling

Sinds 2012 reist de tweetalige (Sloveens-Duits) versie van de tentoonstelling “Anne Frank – Een geschiedenis van vandaag” door Slovenië. De eerste locatie die de tentoonstelling bezocht was de Gimnazija Šentvid in Lubljana, waarna de tentoonstelling doorreisde naar scholen in Jesenice en Maribor.

In Maribor werd de uitgebreide versie gepresenteerd, met daarin een onderdeel genaamd “Anne’s Maribor Peers”, waarin de verhalen van Joodse kinderen en jongeren uit Maribor tijdens de Holocaust werden verteld. De tentoonstelling in de Prva gimnazija middelbare school stond naast de gedenkplaats van de lokale partizanen. De tentoonstelling vormde het begin van een reeks evenementen die plaatsvonden tot eind januari in het teken van de 27e januari: de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust. Het project genereerde veel media-aandacht en werd besproken op de Sloveense nationale televisie

Studenten bouwen de tentoonstelling op. Lubjlana, 2012.

Peer guide training

In oktober 2012 hielden trainers van de Anne Frank Stichting een workshop voor de toekomstige gidsen van de tentoonstelling. Zo’n dertig jongeren van verschillende scholen namen deel aan de tweedaagse training, waarin de studenten onder andere werd geleerd hoe de tentoonstelling opgebouwd dient te worden en hoe ze hun medeleerlingen kunnen rondleiden. De deelnemers leerden over de inhoud en de achtergrond van de tentoonstelling, evenals de beste manier om deze informatie aan hun leeftijdsgenoten te presenteren. Daarnaast namen zij deel aan een Free2Choose discussie waarin zij werden uitgenodigd om na te denken over betwistbare mensenrechtenkwesties. 

Leerlingen tijdens de peer guide training. Lubljana, 2012.
Leerlingen tijdens de peer guide training. Lubljana, 2012.
Een leerling leidt haar leeftijdsgenoten rond door de tentoonstelling. Lubljana, 2012.

Crossing Borders

“CrossingBorders” is een uitwisselingsprogramma tussen middelbare scholen in Oostenrijk en Slovenië (georganiseerd door de Anne Frank Verein van 2005 tot 2009). Verschillende activiteiten werden georganiseerd, waaronder een training waarin de jongeren werden opgeleid tot peer guides van de reizende Anne Frank tentoonstelling. De deelnemers werden aangemoedigd om na te denken over de geschiedenis van hun regio tijdens de heerschappij van het nationaal-socialisme en hedendaagse mensenrechtenkwesties. Het doel van het project was om jonge inwoners van het Oostenrijks-Sloveense grensgebied samen te brengen en relaties gebaseerd op wederzijds begrip voor elkaars interesses, geschiedenis, ideeën etc te ontwikkelen. Meer informatie over dit project kan gevonden worden op de website van de Anne Frank Verein. 

België Onze activiteiten in België

In België zijn er verschillende versies van de Anne Frank-tentoonstelling te zien...

Meer

Estland Educatieve activiteiten

In maart 2013 werd een nieuwe Estse kopie van de reizende Anne Frank-tentoonstelling gepresenteerd in Tallinn...

Meer

Georgië Educatieve activiteiten

Op 30 mei 2013 werden gelijktijdig twee Anne Frank-tentoonstellingen geopend in Tbilisi, de hoofdstad van Georgië...

Meer
Peer guides in Great Britain

Groot-Brittannië activiteiten van de Anne Frank Trust UK

In 1986 werd de reizende tentoonstelling “Anne Frank in the World, 1929-1945” voor het eerst getoond in Groot-Brittannië...

Meer

Letland Educatieve activiteiten

De reizende tentoonstelling “Anne Frank – Een geschiedenis van vandaag” wordt opengesteld voor een breder Lets publiek van…

Meer

Macedonië Onze educatieve activiteiten

De educatieve activiteiten van de Anne Frank Stichting in Macedonië startten in 2012 met een Free2Choose project in Skopje...

Meer

Slovenië Onze educatieve activiteiten

De internationale reizende tentoonstelling “Anne Frank – Een geschiedenis van vandaag” reist door Slovenië...

Meer

Kroatië Tentoonstelling en meer

In Kroatië werkt de Anne Frank Stichting samen met de organisatie HERMES...

Meer

Roemenië Tour 2014-2015

De Roemeense tournee van de reizende tentoonstelling “Anne Frank – een geschiedenis voor vandaag ging in April 2014 van start…

Meer