De reizende tentoonstelling 'Anne Frank - een geschiedenis voor vandaag' wordt overal ter wereld getoond.

Argentinië

Reconstructie van de kamer van Anne Frank het Centro Ana Frank in Buenos Aires.
  • Printen

De Anne Frank-tentoonstelling is al twintig jaar op tournee in Argentinië. Als gevolg van de grote belangstelling van het Argentijnse publiek voor het verhaal van Anne Frank werd in 2009 een permanente partnerorganisatie van de Anne Frank Stichting opgericht: het Centro Ana Frank Argentina. Op 12 juni 2009 opende het centrum een Anne Frank Museum in Buenos Aires.

Anne Frank-tentoonstelling

Er zijn verschillende versies van de tentoonstelling 'Anne Frank - een geschiedenis voor vandaag'

Meer

Free2choose-create

In dit debatprogramma discussiëren jongeren over botsende grondrechten.

Meer

Educatieve, reizende tentoonstelling

Hoe was het voor Anne Frank tijdens de Tweede Wereldoorlog? En hoe belangrijk was lezen en schrijven voor haar?

Meer

Werkstukwijzer

Een website om je te helpen met het schrijven van een werkstuk over Anne Frank en de Tweede Wereldoorlog.

Meer

Het Anne Frank Museum in Buenos Aires

Het Anne Frank Museum in de Argentijnse hoofdstad bestaat uit verschillende ruimtes die een realistische impressie geven van de beroemde onderduikplek in Amsterdam. De wanddecoraties en het interieur van de kamers zijn gedetailleerd nagemaakt. Een belangrijk onderdeel van het museum is een replica van de draaibare boekenkast die als toegang tot het Achterhuis diende.

Een ander deel van het museum is gewijd aan de militaire dictatuur tussen 1976 en 1983 en de mensenrechtensituatie vandaag de dag. Om de discussie over het belang van burgerrechten te bevorderen worden ook de videoclips Free2choose getoond. Net als in het Anne Frank Huis worden de bezoekers in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven over de dilemma’s die aan bod komen. Het Centro Ana Frank heeft enkele eigen clips toegevoegd aan Free2choose. Hierin komen Argentijnse dilemma’s rondom vrijheidsrechten aan bod.

Het Anne Frank museum in Buenos Aires (gevestigd in de wijk Belgrano) werd officieel geopend op 12 juni 2009 ter gelegenheid van de tachtigste geboortedag van Anne Frank. Een van de doelstellingen van het Centro Ana Frank Argentina is om jongeren te activeren. Daarom worden de rondleidingen in het museum worden verzorgd door vrijwilligers tussen 15 en 25 jaar oud.

Speciaal voor dove en blinde bezoekers heeft het Centro Ana Frank Argentina lesmateriaal over Anne Frank in Braille en in gebarentaal ontwikkeld. Ook de rondleidingen zijn speciaal afgestemd op deze doelgroepen.

In de tuin van het Anne Frank museum in Buenos Aires groeit een nazaat van de beroemde kastanjeboom waarover Anne Frank schreef in haar dagboek. Het boompje werd geplant op de dag dat het museum officieel geopend werd.

Speciale activiteiten in het CAF Buenos Aires

Het Centro Ana Frank Argentina organiseert educatieve programma’s voor speciale doelgroepen, zoals:

1. Leraren. Tijdens de trainingen leren de pedagogen hoe ze les kunnen geven over de Holocaust en de militaire dictatuur. Bovendien krijgen ze een handreiking hoe ze deze onderwerpen kunnen verbinden met het dagelijkse leven van de scholieren.

2. Militairen. In 2010 ondertekende het centrum een overeenkomst met het ministerie van Defensie waarin afgesproken werd dat studenten van verschillende militaire opleidingsinstituten deelnemen aan een educatief programma in het Anne Frank museum. Tijdens dit programma is er speciaal aandacht voor de rol van het leger tijdens de militaire dictatuur.

Reizende Anne Frank-tentoonstelling

De Argentijnse versie van de tentoonstelling “Anne Frank – een geschiedenis voor vandaag” wordt jaarlijks op ongeveer tien plekken getoond. Zes aanvullende panelen, getiteld “Van dictatuur naar democratie” geven een overzicht van de gebeurtenissen tijdens de jaren ’70 en ’80 toen Argentinië geleid werd door de militaire junta.

 Het is de bedoeling dat de bezoekers gemotiveerd worden om na te denken over de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende onderwerpen.

Permanente tentoonstelling over het leven van Anne Frank in het Centro Ana Frank in Buenos Aires.

Nieuwe reizende tentoonstelling

Gebaseerd op het succes van de reizende Anne Frank-tentoonstelling heeft het Anne Frank Centrum in Argentinië een nieuwe tentoonstelling ontwikkeld: “Verhalen over discriminatie en diversiteit”. De tentoonstelling bestaat uit twaalf portretten van jongeren met een diverse afkomst. Leerlingen die aan een rondleiding meedoen worden aangemoedigd na te denken over hoe zij zelf ‘anders’ zijn of hoe ze omgaan met mensen die een andere achtergrond hebben. Dit gedeelte van het educatieve programma wordt uitgevoerd door een groep vrijwilligers die getraind worden door het Centro Ana Frank.

Caribisch Nederland Aruba, Bonaire, Curacao, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius

Vanaf oktober 2011 tot en met december 2013 was de tentoonstelling 'Lezen & Schrijven met Anne Frank' - die speciaal…

Meer

Costa Rica Onze educatieve activiteiten

De Anne Frank Stichting is in 2009 met haar werk in Costa Rica begonnen...

Meer

Peru Onze educatieve activiteiten

Het werk van de Anne Frank Stichting in Peru begon in 2010, in samenwerking met een lokale partner, Rural Educational…

Meer