De reizende tentoonstelling "Anne Frank - een geschiedenis voor vandaag" wordt overal ter wereld getoond.

Costa Rica

Een leerling leidt zijn leeftijdsgenoten rond door de tentoonstelling “Anne Frank – Een geschiedenis van vandaag”. Alajuela, januari 2013.
  • Printen

De Anne Frank Stichting is in 2009 met haar werk in Costa Rica begonnen. Door middel van verschillende educatieve programma’s zijn veel jonge deelnemers (voornamelijk afkomstig uit arme buurten) actief geworden in hun school en gemeenschap door geweldloosheid, tolerantie en mensenrechten te promoten en bewustzijn rondom deze onderwerpen onder hun leeftijdsgenoten te vergroten. Tegen 2012 heeft de Anne Frank Stichting, samen met lokale partners, 8 verschillende types workshops voor leerlingen en docenten ontwikkeld en uitgevoerd.

Anne Frank-tentoonstelling

Er zijn verschillende versies van de tentoonstelling 'Anne Frank - een geschiedenis voor vandaag'

Meer

Free2choose-create

In dit debatprogramma discussiëren jongeren over botsende grondrechten.

Meer

Educatieve, reizende tentoonstelling

Hoe was het voor Anne Frank tijdens de Tweede Wereldoorlog? En hoe belangrijk was lezen en schrijven voor haar?

Meer

“Anne Frank – Een geschiedenis van vandaag”

De “Anne Frank – Een geschiedenis van vandaag” tentoonstelling gebruikt het verhaal van Anne Frank en haar gezin om bezoekers ertoe te bewegen om na te denken over de waarden en concepten van mensenrechten, het belang van tolerantie en respect voor anderen, en de waarde van democratie vandaag de dag. Sinds de eerste opening in 2010 heeft de reizende tentoonstelling  “Anne Frank – Een geschiedenis van vandaag” in de regio van de stad San José de plaatsen Moravia, Coronado, Alajuelita en la Carpio bezocht.

In november 2012 werd een nieuwe editie van de tentoonstelling gelanceerd in San José, die 48 jonge vrijwilligers en meer dan 350 bezoekers aantrok. In januari 2013 werd de tentoonstelling geopend in de stad Alajuela.

"Anne Frank and Our Voices"

On 26 November 2012 the new local exhibition, accompanying “Anne Frank - a History for Today”, was launched in Costa Rica. “Anne Frank y Voces Nuestras” (Anne Frank and Our Voices)  deals with the histories of youth who reflect on discrimination, identity, participation, and citizenship. The content of this exhibition was created by young people from Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, and El Salvador who participated in 2-months training workshops, reflecting on the topics that Anne Frank wrote about in her diary. Moreover, the youngsters wrote their own personal testimonies and learned how to take pictures. Their photos, inspired by the topics of the workshops, can be seen in the exhibition. The official opening was attended by Mr. P. Smidt van Gelder, Head of Politics and Human Rights of the Dutch Embassy in Costa Rica.

Jongeren werkend aan de inhoud van “Anne Frank and our Voices”. San José, maart 2013.
Opening van de tentoonstelling “Anne Frank and Our voices”. Alajuela, Januari 2013.

Peer guide training

In november 2013 werden 23 jonge Costa Ricanen getraind om peer guide te worden. Zij leerden niet alleen over de inhoud van de tentoonstelling, maar ook over manieren om vragen te stellen en huidige mensenrechtenkwesties te presenteren en daarmee discussies op gang te brengen. Op 10 december (Dag van de Rechten van de Mens) vond een speciale ceremonie plaats. De gidsen ontvingen hun certificaat van Dr Mette Gonggrijp, de Nederlandse Ambassadeur van Costa Rica. Daarnaast werden er allerlei culturele activiteiten georganiseerd voor een groep van 90 jongeren, bestaande uit deelnemers afkomstig uit minderheden zoals migranten, inheemse en LGBT mensen.

De tour van de tentoonstelling in Costa Rica maakt deel uit van een groter educatief project in Midden-Amerika, met ook activiteiten in Guatemala en El Salvador. Dit project is ontwikkeld in samenwerking met onze partnerorganisatie in El Salvador, Museum of the Image and the Word (MUPI) en is mede mogelijk gemaakt door Hivos, de Nederlandse ambassade in Costa Rica door middel van het Human Rights Fund en lokale partners: CEPREV in Nicaragua, CALDH in Guatemala, MUPI in El Salvador en Voces Nuestras in Costa Rica. 

Een gids in actie. Alajuela, januari 2013.

Free2Choose-Create

In maart 2012 vond de eerste Free2Choose-create workshop plaats in Costa Rica. Free2Choose-create is een educatief programma waarbij jongeren korte filmpjes maken over de mensenrechtendilemma’s die zij tegekomen in hun eigen gemeenschap. Onder de twaalf jonge deelnemers waren professionele filmmakers uit Cinergia – Audivisual Promotion Fund for Central America en Cuba die een handje hielpen bij technische kwesties, evenals Costa Ricaanse rapper Señorita Dinamita, wat leidde tot het maken van de eerste Free2Choose muziekvideo. De workshop bestond uit een korte introductie van het onderwerp mensenrechten, in relatie tot zowel de recente geschiedenis van de regio als de persoonlijke ervaringen van de deelnemers. Daarna volgde het onderzoeken van de berichtgeving over mensenrechten in de media, het kiezen van een dilemma en tot slot het filmen en editen. De clips waren gericht op de kwestie van schooluniformen in publieke scholen en de toegang tot gezondheidszorg voor arbeidersmigranten in Costa Rica. 

De tweede editie van het het film make-project vond plaats in maart en april 2013. Na twee weekenden van hard werken ontvingen twintig jonge migranten en vluchteling van verschillende nationale achtergronden hun certificaten van deelname in de workshop “Free2choose-create, de grenzen aan vrijheid”. De thema’s die geselecteerd werden door de jongeren focusten op de vrijheid van meningsuiting en het recht op bescherming tegen discriminatie. Deze clips zullen worden gebruikt in discussies in de klas. 200 jongeren uit de Alajuela gemeenschap zullen deelnemen aan tien discussies over mensenrechten. Deze discussies worden gemonitord door twintig leeftijdsgenoten, die getraind zijn in een tweedaagse workshop. De workshop was een initiatief van de Anne Frank Stichting in Costa Rica, in samenwerking met lokale partners The Ret en Voces Nuestrats en met steun van de Nederlandse Ambassade in Costa Rica. 

Deelnemers aan de workshop interviewen mensen op straat. San José, maart 2012.
Deelnemers aan de eerste Free2choose-create workshop in Costa Rica. San José, maart 2012.

Social Networks Workshop

In maart 2013 namen 17 jongeren deel aan de workshop “Give Yourself a Voice on the Internet”, georganiseerd door de Anne Frank Stichting en de Association Voces Nuestras om jongeren te leren hoe ze sociale netwerken kunnen gebruiken als strategische ruimtes om hun rechten uit te oefenen en te verdedigen. Een groep jonge deelnemers dacht na over het belang van fundamentele rechten als het recht op vrijheid van meningsuiting, het recht om te communiceren en te participeren. Deze jongeren, met verschillende achtergronden, zoals migranten uit Nicaragua en Salvador, jongeren van Afrikaanse afkomst, LGBT-activisten en leden van een dames voetbalcompetitie, wisselden hun verhalen en geleerde lessen uit de interviews uit. Deze verhalen dienen ter inspiratie en tonen andere jongeren hun visie op relevante onderwerpen als het belang van gelijke rechten en het bestrijden van discriminatie. Dit programma is geïnspireerd op het leven van Anne Frank en haar dagboek. 

Deelnemers aan de workshop gedurende een van de activiteiten. San José, maart 2013.

Caribisch Nederland Aruba, Bonaire, Curacao, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius

Vanaf oktober 2011 tot en met december 2013 was de tentoonstelling 'Lezen & Schrijven met Anne Frank' - die speciaal…

Meer

Costa Rica Onze educatieve activiteiten

De Anne Frank Stichting is in 2009 met haar werk in Costa Rica begonnen...

Meer

Peru Onze educatieve activiteiten

Het werk van de Anne Frank Stichting in Peru begon in 2010, in samenwerking met een lokale partner, Rural Educational…

Meer