De internationale reizende tentoonstelling 'Anne Frank - een geschiedenis voor vandaag'

Anne Frank tentoonstelling

  • Printen

De reizende tentoonstelling 'Anne Frank - een geschiedenis voor vandaag' wordt overal ter wereld getoond en per jaar vinden er meer dan driehonderd presentaties plaats. De wereldwijde tournee wordt gecoördineerd door de Anne Frank Stichting, maar de lokale uitvoering is in handen van partnerorganisaties van de Stichting.

Online winkel

De catalogus bij de reizende tentoonstelling is in onze online winkel te koop in 25 talen.

Naar de online winkel
Anne Frak Huis. Museumbezoekers bekijken de cd-rom 'Anne Frank Huis, een huis met een verhaal'. 
Anne Frank House. Museum visitors are looking at the cd-rom 'Anne Frank House, a house with a story'.

Tentoonstellingen

in het Anne Frank Huis

Naar tentoonstellingen

“Anne Frank – een geschiedenis voor vandaag” vertelt het verhaal van Anne Frank tegen de achtergrond van de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er zijn verschillende versies van de tentoonstelling beschikbaar. Inhoudelijk zijn ze vergelijkbaar, maar ze hebben elk een eigen ontwerp en verschillen in omvang. De tentoonstelling wordt meestal voor een periode van twee tot vier weken getoond. Omdat de expositie gemaakt is om gemakkelijk vervoerd en opgebouwd te kunnen worden, vinden veel presentaties plaats in bevolkingscentra waar normaal gesproken weinig buitenschoolse educatieve en culturele activiteiten plaatsvinden. Bij de expositie hoort begeleidend materiaal, zoals een catalogus, een dvd en een handleiding voor gidsen.

In veel landen heeft de tournee van de reizende tentoonstelling geleid tot vervolgactiviteiten, zoals lerarentrainingen, theateropvoeringen en educatieve projecten voor leerlingen.

Gidsen

De Anne Frank-tentoonstelling richt zich met name op jongeren van 11 tot en met 18 jaar. In veel landen verzorgen jongeren rondleidingen in de tentoonstelling. Zij worden tijdens een speciale training voorbereid op hun taak. Ze leren dan over de achtergronden van de tentoonstelling, maar ook over hoe ze de inhoud aan hun leeftijdsgenoten kunnen overbrengen en hoe ze algemenere onderwerpen, zoals tolerantie en discriminatie, bespreekbaar kunnen maken.

Jongeren worden getraind om gids te worden in de Anne Frank-tentoonstelling (Oostenrijk, 2007)

Doelstellingen

Met deze tentoonstelling wil de Anne Frank Stichting:

  • Bezoekers informeren over de geschiedenis van de holocaust vanuit het perspectief van Anne Frank en haar familie.
  • Bezoekers laten zien dat er in elke samenleving culturele, etnische, religieuze en politieke verschillen tussen mensen bestaan. In veel landen zijn er groepen die zichzelf superieur vinden en anderen het recht op gelijke behandeling ontzeggen. Dergelijke opvattingen kunnen leiden tot discriminatie, uitsluiting, vervolging en zelfs moord.
  • Bezoekers uitdagen na te denken over begrippen als tolerantie, wederzijds respect, mensenrechten en democratie.
  • Bezoekers doen inzien dat een maatschappij waarin de verschillen tussen mensen worden gerespecteerd niet vanzelf ontstaat. Wetgeving en wetshandhaving zijn natuurlijk nodig, maar hiernaast moet iedereen zich ook individueel inspannen.

Een geschiedenis voor vandaag De internationale reizende Anne Frank-tentoonstelling

Het verhaal van Anne Frank tegen de achtergrond van de Jodenvervolging tijdens WO II

Meer

Afrika Educatieve activiteiten

in Marokko en Zuid-Afrika.

Meer

Azië Educatieve activiteiten

in China, Georgië, Israel, Japan en Turkije.

Meer

Europa Educatieve activiteiten

van Oostenrijk tot Oekraïne

Meer

Partners Anne Frank organisaties wereldwijd

Dankzij onze internationale partners zijn onze educatieve producten en projecten over de hele wereld te vinden.

Meer