Waarom deze game?

© Guus Dubbelman
  • Printen

Onderzoek heeft uitgewezen dat jongeren tussen de 15 en 25 jaar relatief veel te maken hebben met moslimdiscriminatie, homodiscriminatie en antisemitisme. Wij hebben daarom specifiek voor deze leeftijdsgroep Fair Play opgezet. 

Play Fair Play!

Wie wordt de aanvoerder? Your decisions matter. 

Naar de game

Help Fair Play verspreiden!

Embed Fair Play in je website of link ernaartoe. 

Embedden?

Heb je een idee?

Voor het inzetten van Fair Play in je organisatie of op je school. Neem contact met ons op. 

Neem contact op

Sport is een verbindend element tussen mensen met verschillende roots en speelt een grote rol in de vrijetijdsbesteding van jongeren. Fair Play sluit aan bij het actuele probleem van discriminatie in de voetbal- en sportwereld. Zo krijgt de educatieve game een realistische setting. 

Sport is een vrijetijdsbesteding voor jongeren met verschillende roots. © Guus Dubbelman

De aanvoerder als voorbeeld

Aanvoerder word je niet zomaar, ook niet in Fair Play. Zo moet je heel duidelijk optreden tegen discriminatie om geschikt te zijn voor deze bijzondere rol. Een goede aanvoerder is de leider van het team; op het veld en daarbuiten. Hij of zij zorgt ervoor dat het team zich aan de regels houdt en dat het een echte eenheid is. Niet discrimineren is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Want zonder respect voor elkaar valt er niets te winnen.

Wat willen we bereiken?

Met de educatieve game Fair Play kunnen jongeren in een veilige omgeving experimenteren met het maken van keuzes in situaties waarin er gediscrimineerd wordt. De situaties in de game zijn alledaags en sluiten aan bij wat jongeren zelf meemaken.

Dankzij de directe feedback op hun keuzes, zien spelers meteen welke impact hun handelen heeft, op anderen én op de situatie. De game laat jongeren zo nadenken over hun eigen keuzes en over de mogelijkheden die ze hebben om situaties te beïnvloeden. 

Hoofddoelstelling

Wij willen jongeren:

  • Meer inzicht geven in hun opstelling en rol (toeschouwer, dader, of helper).
  • Kennis laten maken met keuzemogelijkheden.
  • De handelingsruimte laten ontdekken en de gevolgen van keuzes voor henzelf en anderen laten inzien.
  • Ertoe bewegen in real-life vaker de rol van helper te kiezen.

Specifieke doelstellingen

Bewustwording creëren rondom de thema’s homodiscriminatie, moslimdiscriminatie en antisemitisme en inzicht geven in:

  • De verschillende rollen.
  • De keuzemogelijkheden.
  • De manieren van handelen binnen specifieke omstandigheden.
  • De gevolgen van keuzes op de korte en lange termijn. Voor jezelf en voor anderen.
Spelers van Fair Play krijgen meer inzicht in hun rol en de impact hiervan.

Waarom deze game? Jongeren hebben relatief veel te maken met discriminatie.

We hebben daarom specifiek voor hen Fair Play opgezet.

Meer

Vraag een Fair Play Programma aan Fair Play maakt actuele issues bespreekbaar.

Het is een concrete tool om discriminatie onder de aandacht te brengen.

Meer

Contact In je eigen website

Heb je een idee? Bijvoorbeeld voor het inzetten van Fair Play in je organisatie...

Meer