Gespreksprogramma met filmclips voor professional van de politie(academie)

De samenleving (b)en jij

  • Printen

De praktijk van het politiewerk is complex en weerbarstig en dilemma’s spelen er een grote rol. Regelmatig krijgt de politie te maken met vraagstukken rond gelijke behandeling en diversiteit, ook binnen de eigen organisatie. Hoe gaat een politieman of -vrouw hier op een goede manier mee om? Om deze vraag te beantwoorden heeft de Anne Frank Stichting, in samenwerking met de politie, het gespreksprogramma De samenleving (b)en jij ontwikkeld.

Discriminatie in Nederland

Antisemitisme, beeldvorming en gelijke rechten: publicaties en historische overzichten

Lees meer

Acht filmclips met actuele situaties rond gelijke behandeling en diversiteit vormen de basis van het programma. Iedere filmclip eindigt met een prikkelende vraag die de aanjager voor het groepsgesprek vormt. Dankzij deze dialoog en reflectie op de eigen overwegingen leren politiemensen betere keuzes maken in vergelijkbare situaties. In alle filmclips staat ruimte voor diversiteit, en gelijke behandeling van alle burgers centraal.

Voor wie

De filmclips van De samenleving (b)en jij zijn geschikt voor zowel gesprekken tussen studenten, als gesprekken tussen collega’s op de werkvloer. Docenten aan de politieacademie kunnen een filmclip gebruiken om in hun les een thema onder de aandacht te brengen. Teamchefs kunnen dit binnen hun team doen.

Doelstelling

De deelnemers komen meer te weten over het toepassen van gelijke behandeling en het omgaan met diversiteit in de dagelijkse politiepraktijk door hun inzichten en kennis met elkaar te delen. Het groepsgesprek behandelt de verschillende zienswijzen en handelingsopties voor situaties vergelijkbaar met die in de filmclip. Hierbij is het uitgangspunt dat iedere situatie anders is en dus een onderzoekende houding vereist.

Still bij traiingsvideo

Inhoud

Het pakket De samenleving (b)en jij bevat acht filmclips met nieuwsfragmenten en interviews. Er is hierbij aandacht voor dilemma’s in het contact met en tussen burgers, en voor dilemma’s in situaties op de politiewerkvloer. Een slotvraag spreekt de kijker persoonlijk aan: ‘Wat zou jij doen?’

Iedere filmclip duurt 3 tot 5 minuten en gaat over een van de volgende thema’s rond gelijke behandeling en het omgaan met diversiteit:

  • Selectie bij politiecontroles
  • Discriminatie bij burenruzies
  • Scheldpartijen tegen de politie
  • Ruimte voor diversiteit bij de politie
  • Vermelding van afkomst op sociale media
  • Uitsluiting op de politiewerkvloer
  • Klachten over het deurbeleid in de horeca
  • Hulp aan ongedocumenteerden

Bij de filmclips zit een instructie met uitleg over het programma en richtlijnen voor de gespreksleider. 

Praktische informatie

Docenten aan de politieacademie

De acht filmclips staan op de e-campus.

Neem voor meer informatie contact op met Gerdo Elzinga (Thematrekker Morele Weerbaarheid) of met Sidney Mutueel (Thematrekker Variëteit en Glocalization).

 

Teamchefs, projectleiders en andere gespreksleiders in het werkveld

De acht filmclips staan op Agora.

Neem voor meer informatie contact op met Mariëtte Beekman (Landelijk Projectleider ‘Kracht van het verschil’).

Instructie

Download de instructies voor De samenleving (b)en jij.

Download pdf (305KB)

Aanvraagformulier

Vraag een USB-stick met de filmclips van De samenleving(b)en jij aan. 

Vraag aan

Het Anne Frank Huis politieteam Meld je aan voor het politieteam

Het Anne Frank Huis politieteam bestaat uit teamchefs uit verschillende politieregio's die zich inzetten om dilemma's rond…

Meer
Gespreksprogramma Samenleving (b)en jij

De samenleving (b)en jij Gespreksprogramma voor de politie

De praktijk van het politiewerk is complex en weerbarstig en dilemma’s spelen er een grote rol...

Meer
Still bij traiingsvideo

Discriminatie & politiewerk Studiedag voor politieprofessionals

Discriminatie kent diverse verschijningsvormen en is van alle tijden...

Meer

Reageren op discriminatie Communicatietraining voor de politie

Iedereen hoort weleens een discriminerende opmerking, maar het is vaak lastig om er wat van te zeggen...

Meer