Onderduik

De draaibare boekenkast, die de ingang naar de schuilplaats van Anne en haar familie moest verbergen.
  • Printen

In 1942 ontvangen steeds meer Joden een oproep om in Duitsland te gaan werken. Margot, de zus van Anne krijgt op 5 juli 1942 ook zo'n oproep. De volgende dag duikt de familie Frank onder. Hun schuilplaats bevindt zich midden in Amsterdam in een leegstaand gedeelte van het bedrijf van Otto Frank aan de Prinsengracht 263. Daar is ook ruimte voor de familie van Pels en de tandarts Fritz Pfeffer. De groep van acht onderduikers wordt geholpen door de kantoormedewerkers van Otto Frank. Zij zorgen voor voedsel, kleding, boeken en wat de onderduikers verder nodig hebben.

Andere schuilplaatsen

Anne Frank kon samen met haar ouders onderduiken. Dat is uitzonderlijk, want meestal werden ouders en kinderen in de onderduik van elkaar gescheiden. Ook was het achterhuis in vergelijking met andere schuilplaatsen redelijk groot. De meeste onderduikplekken waren kleine ruimtes in bedompte kelders of op stoffige zolders waar men zich nauwelijks kon bewegen. Alleen onderduikers op het platteland konden soms naar buiten, als de kust veilig was.

Naar schatting 25.000 Joden probeerden door onderduik aan vervolging te ontkomen. 16.000 van hen bleven tot het einde van de oorlog verborgen, waaronder 4.500 kinderen. Een derde van de onderduikers werd net als de familie Frank, opgepakt en alsnog weggevoerd.

Onderduiker toont zijn schuilplaats © Boris Kowadlo / Nederlands Fotomuseum

Joden met koffers. Emigratie?

Immigratie Duitse Joden in Nederland

Anne Frank wordt in 1929 in Duitsland geboren. In 1933 vlucht zij met haar ouders naar Nederland.

Meer
Deportatie van joden uit Amsterdam.

Jodenvervolging Naar de vernietigingskampen

Anne Frank is een van de bekendste slachtoffers.

Meer

Onderduik Schuilen voor de bezetter

De familie Frank hield zich schuil in het Achterhuis.

Meer

Dagboeken Getuigen van de oorlog

Anne schrijft over de onderduik.

Meer

Boeken Lijst van titels

Te gebruiken bij je werkstuk.

Meer