In opdracht van de Anne Frank Stichting heeft het Verwey-Jonker Instituut onderzoek verricht naar meldingen bij de politie van aan racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld gelieerde incidenten.

Derde rapportage racisme, antisemitisme, en extreemrechts geweld in Nederland

Het rapport Racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland telt 4283 incidenten in 2013 op het gebied van racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld. In opdracht van de Anne Frank Stichting verrichtte het Verwey-Jonker Instituut kwantitatief onderzoek naar meldingen bij de politie van overtredingen en misdrijven over deze thema's.

Wie wordt de aanvoerder?

Educatieve game over discriminatie confronteert jongeren met hun keuzes

Meer

Inzet strafrechtelijke discriminatieverboden beperkt

Opvallend is dat strafrechtelijke discriminatieartikelen door justitie weinig worden gebruikt. Van de 4283 incidenten uit 2013 werden door justitie maar 36 incidenten als strafbare discriminatie bestempeld (1,6%).

Onderzoek naar de justitiële aanpak van racisme en antisemitisme laat zien dat de inzet van de strafrechtelijke discriminatieverboden zeer beperkt is. Het Openbaar Ministerie kiest veelal voor een alternatieve oplossing, zoals eenvoudige belediging of bedreiging. Deze uitkomst sluit aan bij een vergelijkbare constatering in 2013 door de European Commission against Racism and Intolerance (ECRI). De vraag waarom er door het OM gekozen wordt voor andere strafrechtelijke routes dan vervolging op grond van de discriminatieartikelen is op basis van dit onderzoek niet te beantwoorden.

Racistische incidenten

De jaren 2012 en 2013 tonen een constant beeld voor wat betreft het totaal aantal incidenten over de thema's intentioneel antisemitisme, racisme, discriminatie, antisemitisch schelden en racistisch schelden. Het aantal racistische incidenten is opnieuw hoog, met 2077 incidenten in 2012 en 2189 incidenten in 2013.

Voetbalgerelateerd antisemitisme

Net als in 2012 constateren we in 2013 dat een groot deel van de antisemitische scheldincidenten voetbalgerelateerd is en zich binnen en buiten de voetbalstadions manifesteert. Eén van de educatieve activiteiten die de Anne Frank Stichting in het kader hiervan heeft ontwikkeld is de serious game Fair Play – Your decisions matter over voetbal en discriminatie voor jongeren van 14 - 17 jaar.

Download

De Derde rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland (PDF)

Download (7870KB)

Bekijk ook

Vijfde rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld Meer extreemrechts activisme in 2015

In opdracht van de Anne Frank Stichting verrichtte het Verwey-Jonker Instituut kwantitatief onderzoek naar meldingen bij de…

Meer

Vierde rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland Incidenten, aangiftes, verdachten en afhandeling in 2014

In opdracht van de Anne Frank Stichting verrichtte het Verwey-Jonker Instituut kwantitatief onderzoek naar meldingen bij de…

Meer
Aanhangers van de Nederlandse Volks-Unie tijdens een demonstratie in Nijmegen op zaterdag 4 maart, drie dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Derde rapportage racisme, antisemitisme, en extreemrechts geweld in Nederland

Het rapport Racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland telt 4283 incidenten in 2013 op het gebied van…

Meer

2013: Onderzoek Verwey-Jonker Instituut Rapportage 2012

Racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland.

Meer

2013: Onderzoek Verwey-Jonker Instituut Rapportage 2010 en 2011

Racisme, antisemitisme, extreemrechts geweld en discriminatie in Nederland.

Meer