In opdracht van de Anne Frank Stichting heeft het Verwey-Jonker Instituut onderzoek verricht naar meldingen bij de politie van aan racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld gelieerde incidenten.

Tweede rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland

Het aantal racistische incidenten in Nederland in 2012 betrof 2077, een toename van ruim 25% ten opzichte van 2011. Dit blijkt uit het vandaag verschenen rapport 'Racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland'. In opdracht van de Anne Frank Stichting verricht het Verwey-Jonker Instituut kwantitatief onderzoek naar meldingen bij de politie van overtredingen en misdrijven over deze thema's. Net als uit ander onderzoek blijkt er een relatie tussen veel antisemitische incidenten en voetbal te bestaan.

Stijging

Een stijging van ruim 25% van racistische incidenten in 2012 ten opzichte van 2011 is opvallend. Er is geen eenduidige verklaring voor de stijging te geven. In ieder geval gaat het niet om een andere registratiewijze of meer aandacht voor het onderwerp binnen de politie.

Voetbalgerelateerd antisemitisme

Een ander opvallend gegeven is dat een groot deel van de antisemitische incidenten voetbalgerelateerd is. Het gaat vooral om antisemitische scheldpartijen, waarbij het woord ‘Jood’ in kwetsende zin wordt gebruikt, vaak in relatie tot sentimenten die spelen binnen de Zuid-Hollandse voetbalclubs en Ajax. Antisemitisch schelden vindt vooral plaats in de drie Zuid-Hollandse politieregio’s, zo blijkt uit het onderzoek.

Uit het rapport van juli 2013 van onderzoeksbureau Panteia, dat onderzoek deed naar antisemitisme in het voortgezet onderwijs, kwam naar voren dat voetbalgerelateerd antisemitisme zich ook op middelbare scholen manifesteert.

Educatieve activiteiten

Ronald Leopold, directeur van de Anne Frank Stichting: “We bezien de twee ontwikkelingen met zorg. We willen educatieve aanpakken continueren, zoals educatie over vooroordelen die aan antisemitisme en andere vormen van discriminatie ten grondslag liggen, en tegelijkertijd oplossingen zoeken voor nieuwe problemen, zoals het voetbalgerelateerd antisemitisme op scholen. We overleggen hierover met belanghebbenden, het onderwijsveld, de Joodse gemeenschap, de overheid en voetbalorganisaties, en ontwikkelen nieuwe educatieve middelen.”

Voorbeelden van educatieve activiteiten van de stichting, waaronder ‘Anti-Joodse uitlatingen: educatieve tips voor docenten’, zijn te vinden op www.annefrank.org/educatie.

Download

Het rapport Racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland (PDF)

Download het rapport (3450KB)

Bekijk ook

Vijfde rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld Meer extreemrechts activisme in 2015

In opdracht van de Anne Frank Stichting verrichtte het Verwey-Jonker Instituut kwantitatief onderzoek naar meldingen bij de…

Meer

Vierde rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland Incidenten, aangiftes, verdachten en afhandeling in 2014

In opdracht van de Anne Frank Stichting verrichtte het Verwey-Jonker Instituut kwantitatief onderzoek naar meldingen bij de…

Meer
Aanhangers van de Nederlandse Volks-Unie tijdens een demonstratie in Nijmegen op zaterdag 4 maart, drie dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Derde rapportage racisme, antisemitisme, en extreemrechts geweld in Nederland

Het rapport Racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland telt 4283 incidenten in 2013 op het gebied van…

Meer

2013: Onderzoek Verwey-Jonker Instituut Rapportage 2012

Racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland.

Meer

2013: Onderzoek Verwey-Jonker Instituut Rapportage 2010 en 2011

Racisme, antisemitisme, extreemrechts geweld en discriminatie in Nederland.

Meer