In opdracht van de Anne Frank Stichting heeft het Verwey-Jonker Instituut onderzoek verricht naar meldingen bij de politie van aan racisme, antisemitisme, extreemrechts geweld en discriminatie gelieerde incidenten.

Racisme, antisemitisme, extreemrechts geweld en discriminatie in Nederland

Het rapport biedt cijfers over het aantal aangiftes, de afdoening, de verdachten en de aard van de incidenten over de jaren 2010 en 2011. De gegevens zijn gebaseerd op de door de politie geregistreerde incidenten. Ze laten zien dat het aantal aan racisme, antisemitisme, extreemrechts geweld en discriminatie gelieerde incidenten over de hele linie genomen in 2010 en 2011 vrij constant is.

Nieuwe onderzoeksmethode

Voor dit onderzoek is een nieuwe manier van gegevensverzameling bij de politie gebruikt. Onderzocht is hoe vaak de genoemde onderwerpen voorkomen in de politieregistratie. Op basis daarvan is te lezen over het aantal aangiftes, verdachten en de aard van de incidenten. Ook zijn regionale verschillen in Nederland weergegeven en de afhandeling van de zaken door het Openbaar Ministerie.

Bevindingen

  • Uit de rapportage komt onder meer naar voren dat het aantal aan racisme, antisemitisme, extreemrechts geweld en discriminatie gelieerde geregistreerde incidenten over de hele linie genomen over 2010 en 2011 vrij constant is.
  • Geregistreerde antisemitisme-incidenten, zoals mishandeling en het bekladden van synagogen, zijn toegenomen (19 in 2010, 30 in 2011).
  • Geregistreerde incidenten waarin gescholden wordt met een antisemitische intentie, blijven min of meer constant (1173 in 2010, 1098 in 2011).
  • Er is een verdere afname zichtbaar in de ledenaantallen van extreemrechtse organisaties en manifestaties.
  • Incidenten met racistische motieven (racisme en racistisch schelden) worden het meest geregistreerd: 2695 meldingen in 2011.
  • Racistisch schelden werd in 2010 1440 bij de politie gemeld, in 2011 was dat 1433 keer.
  • Racisme komt vooral tot uiting in belediging, geweldpleging of dreiging daarmee.
  • De verdachten van racisme en discriminatie zijn gemiddeld 30-32 jaar; verdachten van aan antisemitisch en racistisch schelden gelieerde incidenten zijn gemiddeld 23-27 jaar. Hierbij valt de jonge leeftijd van de, meest mannelijke, daders op in geval van antisemitisch schelden.
  • Een derde van de daders is tussen de 15 en 19 jaar oud.
  • In de Randstad vinden de meeste geregistreerde incidenten plaats, in het bijzonder rond de twee grootste steden (Amsterdam en Rotterdam).

Verder komt uit het onderzoek naar voren dat vooral bij antisemitisme en racisme, schelden het meest voorkomt. De onderzoekers duiden dit ook als een algemene verruwing van het taalgebruik: kennelijk gebruikt men in een scheldpartij gemakkelijk en achteloos antisemitische of racistische begrippen.

Tot slot constateren de onderzoekers dat politie en Openbaar Ministerie zaken voortvarend lijken op te pakken.

Download rapportage

‘Racisme, antisemitisme, extreemrechts geweld en discriminatie in Nederland’ in PDF.

Nu downloaden (4467KB)

Opdrachtgever

Het Verwey-Jonker Instituut voerde het onderzoek uit in opdracht van de Anne Frank Stichting. De uitkomsten zijn primair gebaseerd op door de politie in BVH geregistreerde incidenten die zijn gelieerd aan racisme, antisemitisme, extreemrechts geweld en discriminatie. Hieraan gekoppeld zijn gegevens van het Openbaar Ministerie. Aanvullend is gebruikgemaakt van gegevens van de antidiscriminatievoorzieningen (ADV), het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en van gegevens verkregen uit de nieuwsmedia.

Bekijk ook

Vijfde rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld Meer extreemrechts activisme in 2015

In opdracht van de Anne Frank Stichting verrichtte het Verwey-Jonker Instituut kwantitatief onderzoek naar meldingen bij de…

Meer

Vierde rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland Incidenten, aangiftes, verdachten en afhandeling in 2014

In opdracht van de Anne Frank Stichting verrichtte het Verwey-Jonker Instituut kwantitatief onderzoek naar meldingen bij de…

Meer
Aanhangers van de Nederlandse Volks-Unie tijdens een demonstratie in Nijmegen op zaterdag 4 maart, drie dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Derde rapportage racisme, antisemitisme, en extreemrechts geweld in Nederland

Het rapport Racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland telt 4283 incidenten in 2013 op het gebied van…

Meer

2013: Onderzoek Verwey-Jonker Instituut Rapportage 2012

Racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland.

Meer

2013: Onderzoek Verwey-Jonker Instituut Rapportage 2010 en 2011

Racisme, antisemitisme, extreemrechts geweld en discriminatie in Nederland.

Meer