Educatieve strip met digiles voor leerlingen in groep 7 en 8 over identiteit, vriendschap, vooroordelen en discriminatie. Hoe ontstaan nieuwe vriendschappen? Wat doe je als iemand wordt buitengesloten? Hoe kun je voor iemand opkomen?

Nieuwe vrienden

  • Printen

Alex is zeer tegen zijn zin met zijn vader naar Amsterdam verhuisd. Hij mist zijn moeder, zijn vrienden en zijn voetbalteam. De eerste dag op zijn nieuwe school komt hij te laat en als zijn klasgenoten horen dat hij uit een klein dorp komt, wordt hij uitgelachen. Alex vraagt zich af of hij wel nieuwe vrienden zal krijgen… Als hij na school wat door de buurt zwerft, ziet hij een van de meisjes uit zijn klas stiekem een oud gebouw binnengaan. Wat heeft Aylin te verbergen? 

Bestel Nieuwe vrienden

We bieden twee pakketten en een poster.

Bestellen

Nieuwe vrienden VO

Hoe gebruik je de educatieve strip in klas 1 en 2 van het het voortgezet onderwijs?

Meer

Gebruik

Het zelfstandig lezen van het stripverhaal kost ongeveer 45 minuten. Leerlingen gaan hierna aan de slag met opdrachten over de thema’s identiteit, nieuw zijn, vriendschap, pesten, vooroordelen en discriminatie. Zo krijgen ze meer kennis over, en inzicht in, de werking van de sociale mechanismen van in- en uitsluiting. 

Naar de digiles

Digiles met animaties

De digiles bestaat uit vier werkvormen, elk met een animatie van een belangrijke gebeurtenissen uit de strip en uitdagende opdrachten op werkbladen. Deze opdrachten zijn er op twee niveaus: vmbo en havo/vwo. Voor leerkrachten is er een uitgebreide handleiding met achtergrondinformatie en tips.

De vier werkvormen behandelen thema’s als snel oordelen, identiteit, vriendschap, rollen, groepsdruk, pesten, vooroordelen en discriminatie. Iedere werkvorm bestaat uit verschillende stappen en opdrachten:

  1. Startpunt is een specifieke gebeurtenis en/of dilemma van een van de hoofdpersonen.
  2. Vervolgens verdiepen de leerlingen zich in het thema en koppelen dit aan de gebeurtenis.
  3. Ten slotte bedenken leerlingen mogelijke oplossingen voor de situatie en maken zij de vertaalslag naar hun eigen leven.
© AFS/Fotografie Charlotte Bogaert