Educatieve strip met digiles voor leerlingen in klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs over identiteit, vriendschap, vooroordelen en discriminatie. Hoe ontstaan nieuwe vriendschappen? Wat doe je als iemand wordt buitengesloten? Hoe kun je voor iemand opkomen?

Nieuwe vrienden

  • Printen

Alex is zeer tegen zijn zin met zijn vader naar Amsterdam verhuisd. Hij mist zijn moeder, zijn vrienden en zijn voetbalteam. De eerste dag op zijn nieuwe school komt hij te laat en als zijn klasgenoten horen dat hij uit een klein dorp komt, wordt hij uitgelachen. Alex vraagt zich af of hij wel nieuwe vrienden zal krijgen… Als hij na school wat door de buurt zwerft, ziet hij een van de meisjes uit zijn klas stiekem een oud gebouw binnengaan. Wat heeft Aylin te verbergen? 

Bestel Nieuwe vrienden

We bieden twee pakketten en een poster.

Bestellen

Nieuwe vrienden PO

Hoe gebruik je de educatieve strip in groep 7 en 8 van het primair onderwijs?

Meer

Kerndoelen

Kerndoel #8. De leerling leert verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die aan zijn belangstelling tegemoet komen en zijn belevingswereld uitbreiden.

Kerndoel #36. De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan.

Kerndoel #37. De leerling leert een kader van tien tijdvakken te gebruiken om gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen in hun tijd te plaatsen. De leerling leert hierbij over kenmerkende aspecten van het tijdvak van de wereldoorlogen. De leerling leert daarbij in elk geval de relatie te leggen tussen de gebeurtenissen en ontwikkelingen in de 20eeeuw (waaronder de Wereldoorlogen en de Holocaust), en de hedendaagse ontwikkelingen.

Kerndoel #43. De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen en leert de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen.

Bekijk de filmclip over de strip Nieuwe vrienden en de lesmaterialen.

Wat leerlingen leren

Leerlingen kunnen in het stripverhaal voorbeelden aanwijzen van de sociale mechanismen van in- en uitsluiting, zoals: vriendschap, pesten, vooroordelen, discriminatie, racisme en antisemitisme. Ook kunnen ze voor specifieke gebeurtenissen personen in de rollen van slachtoffer, dader, helper en toeschouwer aanwijzen.

Leerlingen denken na over de dilemma’s, keuzes en motieven van de hoofdpersonen en begrijpen dat deze niet statisch, maar veranderlijk zijn. Daarnaast herkennen ze de gevolgen van pestgedrag, vooroordelen en discriminatie in het stripverhaal en kunnen ze in hun eigen woorden de overeenkomsten en verschillen omschrijven tussen plagen, pesten, vooroordelen en discriminatie. Ten slotte kunnen leerlingen voorbeelden geven van hoe dit tegen te gaan.