Beeldgebruik

Deze werkvorm bevat een aantal foto’s en adviezen om je te laten nadenken over het gebruik van beelden van de Jodenvervolging in de les. Zijn foto’s van bijvoorbeeld een massagraf of een concentratiekamp geschikt voor leerlingen in het voortgezet onderwijs? Met welke reacties van leerlingen moet je rekening houden? En hoe ga je om met verschillen tussen leerlingen in de groep? Je leert onder welke voorwaarden foto’s van oorlogen en genociden geschikt zijn voor gebruik, en ontwikkelt een eigen visie op beeldgebruik.

De Zoektocht

Educatieve strip met lespakket over de Jodenvervolging, voor jongeren van 13 tot 16 jaar. 

Meer

Beeldgebruik

Aan de hand van zes historische foto’s ontdek je dat het van belang is keuzes te maken in het gebruik van beelden van de Jodenvervolging en andere genociden in de les. Bij een specifieke foto ontwikkel je een analyse-opdracht voor leerlingen met behulp van de stappen 'translatie' (wat zie ik?) en 'inteterpretatie' (wat betekent dit?). Ook vorm je een eigen mening aan de hand van uitspraken van andere docenten en tekeningen uit de educatieve strip De Zoektocht over het gebruik van beelden van vervolging en (extreem) geweld.

De werkvorm duurt ongeveer 30-40 minuten.

Download de werkbladen

Hoe gebruik je beelden van de Jodenvervolging in de les?

Download de PDF (8359KB)

Tip

Nog geen exemplaar van de educatieve strip De Zoektocht? Vraag dan de strip aan via docenten@annefrank.nl o.v.v. ‘presentexemplaar De Zoektocht’.