Foto-opdracht Leren mensen van de oorlog?

In deze werkvorm leer je meer over het maken van een zinvolle verbinding tussen het verleden en de wereld waarin wij leven. Je doet dit in de vorm van een filosofisch gesprek. Wij hebben hiervoor gekozen omdat dit aanlsuit bij een ‘grote’ vraag als ‘leren mensen van de oorlog?’ De rol van de docent als gespreksleider krijgt extra aandacht. De werkvorm duurt ongeveer dertig minuten.

De Zoektocht

Educatieve strip met lespakket over de Jodenvervolging, voor jongeren van 13 tot 16 jaar. 

Meer

Leren mensen van de oorlog?

De Jodenvervolging en de Tweede Wereldoorlog zijn binnen het geschiedenisonderwijs onderwerpen bij uitstek voor een koppeling tussen verleden en heden. Leerlingen kunnen niet alleen leren ‘over’ oorlog en vervolging, maar leren ook ‘van’ deze geschiedenis.

Materialen

De werkvorm bevat acht losse A5 kaarten met foto’s van actuele gebeurtenissen en bijschriften op de achterzijde. Daarnaast zijn er nog twee kaarten met ‘Ja’ en ‘Nee’ om een meningslijn te vormen.

Werkblad Foto-opdracht

In deze werkvorm leer je omgaan met de ‘grote’ vraag ‘Leren mensen van de oorlog?’

Download het werkblad bij de Foto-opdracht (437KB)

Tip

Wat is het nut van geschiedenis? Welke functies heeft geschiedenisonderwijs? Leren mensen van de geschiedenis?

Bekijk ter voorbereiding de filmclip Inzichten uit het verleden door prof. dr. Maarten van Rossem. Deze lezing, gehouden tijdens het Studium Generale aan de Universiteit Utrecht, duurt ruim 25 minuten.