Jaarlijkse uitgave voor leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs.

Anne Frank Krant 2018

  • Printen

Dit jaar is het 70 jaar geleden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Dat was een concrete poging om lessen te trekken uit de gruwelijke geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Je verzetten tegen onrecht en opkomen voor anderen vormen de rode draad door de Anne Frank Krant.

Anne Frank Krant 2018 bestellen?

Maak gebruik van het online bestelfomulier voor de Anne Frank Krant 2018 en de 'extra' Rechten in Kaart?!

Naar het bestelformulier

Met behulp van het themaspel Rechten in Kaart!? krijgen leerlingen meer inzicht in de kinderrechten en beseffen zij dat er ook in hun eigen omgeving het een en ander aan schort. Zij realiseren zich dat kinderrechten niet alleen te maken hebben met 'ver weg', maar ook met 'dichtbij'. Groepjes leerlingen verdiepen zich met behulp van bronnen in een specifiek recht en presenteren hun bevindingen aan hun klasgenoten.