Digiles over botsende grondrechten en de grenzen van de vrijheid. Wat doe je als twee grondrechten met elkaar botsen? Met filmclips daag je leerlingen van de bovenbouw voortgezet onderwijs uit hun mening te geven over actuele thema's.

Digiles Free2choose

  • Printen

Wat vinden je leerlingen? Mag een politieagent tijdens zijn werk een tulband dragen? Mogen neonazi’s voor een synagoge demonstreren? Mag een ambtenaar zijn geweten volgen en weigeren homo’s met elkaar te laten trouwen? Het zijn vragen die centraal staan in de digitale les met discussieprogramma Free2choose.

Digitale les Free2choose

Gebruik het discussieprogramma Free2choose met filmclips en opdrachten over botsende grondrechten en de grenzen van de vrijheid.

Naar de digiles

Wie wordt de aanvoerder?

Educatieve game over discriminatie confronteert jongeren met hun keuzes

Meer

Kerndoelen

Kerndoel # 36. De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan.

Kerndoel # 47. De leerling leert actuele spanningen, conflicten en oorlogen in de wereld te plaatsen tegen hun achtergrond, en leert daarbij de doorwerking ervan op individuen en samenleving. […] 

Wat leerlingen leren

Leerlingen leren
  • Hun mening te vormen op basis van verschillende bronnen en discussies;
  • Zich te verplaatsen in het standpunt van anderen en respectvol om te gaan met verschillende opvattingen en kritiek;
  • Ten minste drie grondrechten in hun eigen dagelijks leven te benoemen;
  • In te zien dat vrijheden (rechten) begrensd zijn en met een voorbeeld uit hun eigen leefwereld duidelijk te maken dat grondrechten kunnen botsen.
  • Twee argumenten te geven voor het belang van grondrechten voor een democratische (vrije) samenleving.
Jongeren stemmen via hun smartphone op een van de vragen uit de digitale les. © Fotografie Charlotte Bogaert / AFS