Training over het omgaan met vooroordelen en discriminatie voor docenten vo en mbo. Je leert hoe je in een veilige en open sfeer gevoelige onderwerpen kunt bespreken en je leerlingen helpt bij het reflecteren op hun gedrag, denkbeelden en emoties.

Reageren op discriminerende opmerkingen

  • Printen

Wat doe je als leerlingen vooroordelen over bepaalde groepen uiten en ongevoelige of haatdragende opmerkingen maken die over jouw grens gaan? Hoe voorkom je dat je in een één op één discussie terecht komt, de opmerking negeert of achteraf ontevreden bent over je reactie? Hoe kun je met een open houding het gesprek aangaan?

Wie wordt de aanvoerder?

Educatieve game over discriminatie confronteert jongeren met hun keuzes

Meer

Wat me het meest is bijgebleven is de tip om vooral rustig te luisteren, te herhalen wat je hebt gehoord en vragen stellen. En de vraag: ‘Vind je het goed als ik nu iets vanuit mezelf vertel?’ Het werkte erg goed en gaf ook mezelf rust.

Harriette Bongers, (TIO, University of applied sciences), 15-9-2016

Tijdens de training behandelen we veelvoorkomende situaties in het onderwijs. Aan bod komen onder andere recente voorbeelden van homodiscriminatie, moslimdiscriminatie en antisemitisme. Via oefeningen in kleine groepjes, en via individuele opdrachten, leer je hoe je de nuance aanbrengt in gesprekken over dit soort gevoelige en gepolariseerde thema’s. We verkennen ook de achtergronden en gevolgen van discriminerende opmerkingen, voor jezelf en de klas. Aan het einde van de training weet je hoe je adequaat kunt reageren.

Hoe worden de grenzen bepaald?

Tijdens de training ontdek je welke persoonlijke en contextuele factoren mede bepalen hoe erg een opmerking wordt gevonden. Wat de één als grap bedoelt, kan bij de ander binnenkomen als belediging. Waar liggen jouw grenzen? En hoe benoem je wat voor jou de gewenste situatie is als het gaat om veiligheid in de klas? Je gebruikt de werkvorm ‘de ernstcirkel’ om dit te ontdekken. 

Geweldloze Communicatie

Tijdens de training maak je kennis met het model van ‘Waarnemen, Beseffen en Verzoeken’ dat gebaseerd is op de Geweldloze Communicatie van klinisch psycholoog Marshall Rosenberg. Met behulp van dit model kun je effectief in gesprek gaan met leerlingen. Je leert hoe je leerlingen ondersteunt in de reflectie op hun gedrag en hoe je ontdekt wat de onderliggende boodschap van een opmerking is. De training leert je ook hoe je concreet benoemt wat jij van leerlingen verwacht, en waarom. 

Registerleraar

De training Reageren op discriminerende opmerkingen is met 6 registratie uren opgenomen in registerleraar.nl.