Deze workshop laat mbo-studenten via historische en hedendaagse voorbeelden stilstaan bij stereotypen, vooroordelen en discriminatie. De koppeling tussen verleden en heden zorgt voor interessante discussies.

Mbo-workshop op school

  • Printen

Aan de hand van een presentatie met historische foto’s verbindt een educatief medewerker van de Anne Frank Stichting de geschiedenis van Anne Frank en de andere onderduikers met belangrijke gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. Na deze uitleg gaan studenten met elkaar in gesprek over situaties in het hier en nu waarin vooroordelen een rol spelen. In de workshop komen vragen aan bod zoals: Waarom was Hitler populair? Hoe beïnvloedde hij mensen? Hoe wakkerde hij vooroordelen aan? Waarom hebben mensen eigenlijk vooroordelen?

De studenten waren er stil van, zeer indrukwekkend! Het levert studenten veel op: stilstaan bij vooroordelen; iedereen heeft ze... Waarom doen mensen elkaar dit aan? Waarom is Hitler „zo begonnen‟. Het stimuleert bewustwording bij studenten: welke rol hebben we zelf in dit soort situaties?

Betty Dirksen is docent aan het Summa College Fashion Eindhoven, 25-10-2016

Wat studenten leren

Studenten maken aan de hand van concrete voorbeelden kennis met de historische betekenis van sociale mechanismen als vooroordelen, discriminatie en antisemitisme. Hierdoor begrijpen ze dat het proces van ontrechting tijdens de Tweede Wereldoorlog stapsgewijs plaats heeft gevonden. Studenten ontdekken ook dat de mate waarin een opmerking als ernstig wordt gezien persoonlijk is. Wat de een als grap beschouwt, kan voor de ander kwetsend zijn. Studenten denken bovendien na over hun eigen vooroordelen en stereotype denkbeelden. Aan het eind van de workshop hebben studenten een beter besef van waarom reageren op vooroordelen en discriminatie van belang is, óók op hun stageplek en in hun toekomstige werkomgeving.

Kerndoelen

Passen binnen het vak Burgerschap: sociaal-cultureel domein

Om goed te kunnen functioneren in de sociale omgeving is het nodig dat de student de aspecten van breed geaccepteerde sociale omgangsvormen kent en deze kan toepassen in verschillende situaties. De student heeft inzicht in de kenmerken van verschillende culturen. In zijn opvattingen en gedrag toont hij respect voor culturele verscheidenheid.

De student heeft kennis en inzicht in de volgende onderwerpen: de grondrechten en plichten in Nederland, kenmerken van de verschillende (sub)culturen in Nederland, kenmerken van – en oorzaken van spanningen tussen – verschillende (sub)culturen en bevolkingsgroepen in Nederland, kenmerken van ethisch en integer handelen.

Kosten

De programmakosten bedragen € 40 per klas.

Reserveren workshop op school

Wilt u een ‘Workshop op school’ reserveren ga dan naar de contactpagina. Vul uw gegevens in en klik bij ‘Onderwerp’ op ‘Mbo-workshop op school’.

U ontvangt direct een mail, beantwoord deze met alle gevraagde gegevens en verstuur naar docenten@annefrank.nl. Na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Voor verdere vragen: docenten@annefrank.nl