Dankzij de bijdrage van de Bankgiro Loterij maakt het Anne Frank Huis zich met een vernieuwd museaal concept op voor een nieuwe generatie bezoekers.

Het Anne Frank Huis maakt zich op voor nieuwe generaties

Het Anne Frank Huis aan de Prinsengracht en de Westerkerk. The Anne Frank House at the Prinsengracht and the Wester Church.
Het Anne Frank Huis 'aan de voet van die oude Wester'.
  • Printen

Er is een nieuwe museale benadering nodig om de geschiedenis van Anne Frank en de Tweede Wereldoorlog goed over te kunnen blijven brengen op toekomstige generaties. Daarvoor zijn ingrijpende veranderingen noodzakelijk. Dankzij de extra bijdrage van de BankGiro Loterij kunnen belangrijke museale vernieuwingen in het Anne Frank Huis worden doorgevoerd.

Dankzij haar deelnemers steunt de BankGiro Loterij 78 culturele organisaties in Nederland.

Naar de BGL-website

Extra bijdrage BankGiro Loterij

Op 10 februari werd in de Beurs van Berlage bekend gemaakt dat het Anne Frank Huis een extra bijdrage mocht ontvangen van 910.000 euro voor het project ‘Het Anne Frank Huis maakt zich op voor een nieuwe generatie’. Dankzij de extra bijdrage van de BankGiro Loterij wordt in het museum de levensgeschiedenis van Anne Frank voor een jongere generatie nog begrijpelijker en nog inzichtelijker gemaakt.

Zeventig jaar geleden

In 2015 is het zeventig jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. Er zijn steeds minder ooggetuigen die, door hun persoonlijke ervaringen te delen, de feiten en gebeurtenissen uit die tijd invoelbaar kunnen maken. De oorlog wordt daardoor voor veel jongeren een onderdeel van de schoolboekengeschiedenis en Anne Frank dreigt meer een icoon te worden, dan een venster op de verschrikkelijke gebeurtenissen van de Shoah.

Hart en hoofd

Bij veel bezoekers van nu ontbreekt de achtergrondkennis die nodig is om het verhaal van de onderduik te kunnen plaatsen, begrijpen en ervaren. Voor een goed begrip van de onderduikgeschiedenis is deze kennis echter essentieel. Daarom zullen we in een nieuwe opstelling de 'grote' geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging en de 'kleine' geschiedenis van de onderduikers op een nieuwe, geïntegreerde manier vertellen. Waar het Anne Frank Huis tot nu toe voornamelijk een plek van herinnering en beleving is, zullen we in de nieuwe opstelling hart én hoofd beroeren.

Een mogelijke aanpassing wordt d.m.v. een proefopstelling uitgetest.

Behoud van de collectie en service aan de gasten

Het Anne Frank Huis is een klein museum met een groot aantal bezoekers. Door het ontbreken van een garderobe moeten de bezoekers noodgedwongen hun jassen, tassen en rugzakken mee het museum innemen. Dit is niet alleen ongastvrij en onplezierig voor onze bezoekers, maar heeft ook zijn weerslag op de collectie. Om dit probleem op te lossen, zullen we een garderobevoorziening realiseren, waardoor tassen en natte jassen buiten de tentoonstellingsruimtes gehouden kunnen worden. Dit ter behoud van het Achterhuis en de Anne Frank-collectie en als service aan onze bezoekers.