Niet weggooien!

  • Printen

Hebt u interessant materiaal uit de oorlog? Niet weggooien! De Anne Frank Stichting werkt samen met andere musea, herinneringscentra en archiefinstellingen om materiaal uit de oorlogsjaren te verzamelen, te conserveren en toegankelijk te maken voor het publiek. De samenwerkende instanties hebben ieder hun eigen aandachtsgebieden bij het verwerven en beheren van materiaal.

Niets weggooien!

Nederlandse musea en instanties leggen zich toe op het verzamelen en beheren van objecten en documenten uit de oorlogsjaren.

Meer

De Anne Frank Stichting is geïnteresseerd in originelen die direct betrekking hebben op de familie Frank, de onderduikplaats aan de Prinsengracht 263 te Amsterdam, de andere vier onderduikers (Hermann, Auguste en Peter van Pels en Fritz Pfeffer), de helpers (Jan Gies, Miep Gies, Bep Voskuijl, Victor Kugler en Johannes Kleiman) en de bedrijven Opekta en Pectacon, die eveneens aan de Prinsengracht 263 waren gevestigd. Mocht u over dergelijk materiaal beschikken, neemt u dan vooral contact met ons op.

Deze foto van Margot (met zonnebril) met vriendinnen op de tennisbaan werd ons recentelijk geschonken. De eigenaar had hem gevonden toen hij de zolder van zijn moeder aan het uitruimen was, zij was een tennisvriendin van Margot.

Archievenactie

Wellicht dat uw materiaal beter op zijn plaats is bij een andere instelling. In goed overleg zorgen wij ervoor dat het materiaal bij de meest geëigende instantie terechtkomt. U kunt zich ook direct met hen in verbinding stellen.

Hebt u interessant materiaal? Niet weggooien!

Behalve de Anne Frank Stichting leggen de volgende Nederlandse musea en instanties zich toe op het verzamelen en beheren van objecten en documenten uit de oorlogsjaren. De instellingen hebben ieder een gericht verzamelbeleid. Meer

Schildkraut collectie Collectie brieven en documenten van Otto Frank

De Anne Frank Stichting is in het bezit gekomen van een belangrijke collectie brieven en documenten van Otto Frank, Anne…

Meer

Een diverse collectie Een bijzondere verzameling originele objecten

Persoonlijke documenten en voorwerpen van de familie Frank, de andere onderduikers en de helpers.

Meer