Anne Frank Stichting verwerft belangrijke collectie brieven en documenten van Otto Frank

Schildkraut collectie

  • Printen

De Anne Frank Stichting is in het bezit gekomen van een belangrijke collectie brieven en documenten van Otto Frank, Anne Franks vader.  

De collectie is afkomstig uit de nalatenschap van de acteur Joseph Schildkraut, die begin jaren vijftig correspondeerde met Otto Frank ter voorbereiding op zijn rol als Otto Frank in de toneelbewerking van Annes dagboek. De collectie omvat ook een aantal bijzondere brieven en documenten die betrekking hebben op de emigratiepogingen van Otto Frank en zijn gezin naar de Verenigde Staten voordat zij gingen onderduiken. De Anne Frank Stichting was bekend met de collectie en heeft deze collectie kunnen verwerven dankzij een bijdrage van een BankGiro Loterij. 

Innige correspondentie

Bij de voorbereidingen van de toneeluitvoering neemt Otto Frank contact op met Joseph Schildkraut en biedt hem aan om eventuele vragen te beantwoorden. Joseph Schilkraut, Amerikaans-joodse acteur (oorspronkelijk afkomstig uit Wenen) reageerde onder de indruk en geëmotioneerd en al gauw volgde een lange vragenlijst die Otto Frank nauwgezet beantwoordde. 

Later (6 september 1956), als Schildkraut al als Otto Frank op de bühne staat vraagt hij Otto:

"Ich würde mich glücklich schätzen gelegentlich etwas ganz persönliches von Ihnen zu empfangen!!  - Cigarettendose! -  Kravatte (getragene!!) – Taschentuch (benützte) – Ring - - - - was immer.

Otto antwoordt:

"Sie bitten mich in Ihrem Brief irgend etwas von mir Gebrauchtes zu senden. Da ich weder rache, noch irgend welcher Schmuck trage (ich hab auch nie ein Ehering besessen) sende ich Ihnen einliegend eines meiner Taschentücher."

Het wordt een innige correspondentie (lieber Herr Schildkraut  wordt al snel Mein lieber Freund Pepi en Dear mr Frank wordt Liebster Otto) die nauwgezet alle perikelen en successen van het toneelstuk in de Verenigde Staten volgt.

Levensvervulling

Joseph Schildkraut speelde vanaf de première op 5 oktober 1955 drie jaar lang (in totaal 1089 keer) de rol van Otto Frank in het toneelstuk. De gelijkenis tussen Otto en Schildkraut was frappant (dankzij een klein kaal  toupetje!) en de rol bleek voor Schildkraut een levensvervulling. Na het overlijden van Schildkraut in 1964 wordt de correspondentie door Otto voortgezet met zijn tweede vrouw Leonora Schildkraut.

Onverwachte juweeltjes

In de collectie die nu in bezit is gekomen van de Anne Frank Stichting zitten een paar onverwachte juweeltjes. Nathan Straus, een goede vriend van Otto Frank, was namelijk zo onder de indruk van Schildkraut in zijn rol als Otto Frank, dat hij deze, om hem nog dichter bij zijn personage te brengen, een aantal documenten uit zijn eigen archief gaf: een brieffragment uit 1936 en een brief  uit 1941 van Otto Frank aan Nathan Straus en een aantal originele documenten die te maken hebben met de vergeefse emigratiepogingen van Otto Frank en zijn gezin naar de Verenigde Staten.

Schildkraut collectie Collectie brieven en documenten van Otto Frank

De Anne Frank Stichting is in het bezit gekomen van een belangrijke collectie brieven en documenten van Otto Frank, Anne…

Meer

Een diverse collectie Een bijzondere verzameling originele objecten

Persoonlijke documenten en voorwerpen van de familie Frank, de andere onderduikers en de helpers.

Meer