De tijdelijke tentoonstelling ‘De helpers van het Achterhuis’ in het Anne Frank Huis belicht de belangrijke rol van de mensen die de onderduik mogelijk hebben gemaakt. Ruim twee jaar lang zorgden zij dag in dag uit voor de veiligheid en het welzijn van de onderduikers. Objecten en een video laten zien hoe.

De helpers van het Achterhuis

  • Printen

Tijdelijke tentoonstelling

De tentoonstelling

Verschillende objecten en een video laten zien hoe belangrijk de rol van de helpers was. 

‘Zij staan altijd en overal voor ons klaar’

Otto Frank besluit in 1942 het achterhuis van zijn bedrijf aan de Prinsengracht als onderduikplek te gebruiken. Hij vraagt zijn kantoorpersoneel hem te helpen want zonder hulp is onderduiken onmogelijk. 

Otto Frank en de helpers op kantoor, kort na de oorlog in 1945

Steun en toeverlaat

Johannes Kleiman, Miep Gies, Victor Kugler en Bep Voskuijl zorgen ruim twee jaar lang, dag in dag uit voor de onderduikers. Ook Mieps echtgenoot Jan Gies, en Beps vader Johan Voskuijl raken bij de hulp betrokken. De helpers houden het bedrijf gaande, regelen extra voedselbonnen en zorgen voor boodschappen, kleding, medicijnen, boeken en tijdschriften. Voor de onderduikers zijn zij het enige contact met de buitenwereld en daarmee hun steun en toeverlaat.

In juli 1941 maakt helper Victor Kugler deze foto van Anne Frank

Risico

Het risico dat de helpers nemen is groot. Hulp aan Joden wordt door de nazi’s zwaar bestraft. Als Otto Frank in juni 1945 als enige van de acht onderduikers terugkeert, zijn tot zijn grote opluchting alle helpers in leven. Hij zal ze zijn verdere leven dankbaar zijn voor hun hulp.

BankGiro Loterij

Deze tentoonstelling is mede tot stand gekomen met hulp van de BankGiro Loterij.

De helpers van het Achterhuis Tot april 2015

Belicht de belangrijke rol van de mensen die de onderduik mogelijk hebben gemaakt.

Meer

De helpers Zonder hen zou de onderduik onmogelijk zijn

Ze voorzien de onderduikers van levensmiddelen en goede moed.

Meer

Alles op de bon Levensmiddelen zijn schaars tijdens de oorlog

De helpers regelen bonnen voor de onderduikers en halen de boodschappen

Meer

De zorg voor de onderduikers De helpers hebben een groot aantal taken

Zoals de correspondentie met familieleden en het draaiend houden van Otto’s bedrijven

Meer

Gearresteerd Op 4 augustus 1944 worden de onderduikers gearresteerd

Van de helpers worden ook Victor Kugler en Johannes Kleiman opgepakt 

Meer

De helpers onderscheiden Op verzoek van Otto Frank

Ze krijgen de Yad Vashem-onderscheiding

Meer