Tijdelijke tentoonstelling over het korte leven van Anne Frank (1929-1945), die van elk levensjaar een of meer foto’s, brieven en boeken laat zien. De tentoonstelling was van oktober 2012 tot oktober 2013 en in 2016 in het Anne Frank Huis te zien.

‘Nu ben ik dus vijftien’

  • Printen

‘Nu ben ik dus vijftien’, schrijft Anne Frank op 13 juni 1944 in haar dagboek. Zij is dan twee jaar ondergedoken.

Anne Frank Collecties

In onze tentoonstellingen laten wij een kleine selectie zien uit onze uitgebreide collectie. 

Meer

Foto’s en brieven laten een levendig en nieuwsgierig meisje zien dat een normaal leven leidt. Anne gaat naar school, speelt op straat en schrijft aan haar familie. De Duitse bezetting en anti-Joodse maatregelen veranderen haar leven drastisch. De familie Frank moet onderduiken en Anne wordt noodgedwongen snel volwassen. Zij heeft een scherp oog voor zichzelf en de wereld om haar heen. In het Achterhuis ontwikkelt Anne zich tot een talentvol schrijfster.

Gefilmde impressie van de tentoonstelling

Ik ben veranderd, en grondig ook, helemaal en alles. Mijn meningen en opvattingen, kritische blik, mijn uiterlijk, innerlijk, alles is veranderd. En ik mag gerust zeggen, want het is waar, ten goede.

Anne Frank, 25 maart 1944

De expositie 'Nu ben ik dus vijftien' volgt Annes leven. Uit ieder jaar is een foto, een brief of een ander voorwerp te zien. Sommige worden voor het eerst in het Anne Frank Huis getoond. Foto’s zijn er niet meer na 1942, het jaar dat Anne dertien wordt en onderduikt.

Poëziealbum van Juultje Ketellapper, een vriendinnetje van de Montessorischool, met een versje van Anne, juli 1939. Net als Anne heeft Juultje de oorlog niet overleefd, zij is op 9 juli 1943 in Sobibor vermoord.

De Montessorischool

Als Anne vier is emigreert de familie Frank naar Nederland. Zij vestigen zich aan het Merwedeplein in Amsterdam. Anne gaat naar de Montessorischool in de buurt.

Juni 1935. Anne is dan zes jaar oud. Zij zit achteraan in het midden in een wit jurkje. In haar klas zitten dertig leerlingen. Voor zover bekend zijn vijftien van deze kinderen Joods. Net als Anne zullen negen van hen de Holocaust niet overleven.
Anne Frank op de Montessorischool in 1940. Ze is dan 11 jaar. V.l.n.r. Martha v.d. Berg, juf. Godron, Anne en Rela Salomon. Rela is ook Joods. Zij overleeft Bergen-Belsen en woont nu in Amerika.
Ab Reiner en Sol Kimel, twee eveneens Joodse klasgenoten van Anne Frank. Zij duiken onder, worden gearresteerd in februari 1945 en in mei 1945 in Westerbork bevrijd. Beiden wonen tegenwoordig in Israël.

Nieuwe aanwinsten

In de tentoonstelling is een aantal nieuwe aanwinsten opgenomen. Andere objecten zijn niet eerder in het Anne Frank huis tentoongesteld. Zo is er een theeserviesje te zien en het boek 'Nederlandse Sagen en Legenden'. Anne gaf deze objecten aan haar buurmeisje Toosje Kupers, vlak voor ze moest onderduiken. Ze was toen dertien jaar.

Het theeserviesje dat Anne aan haar buurmeisje Toosje Kupers geeft. Ter gelegenheid van de tentoonstelling heeft Toos Kupers dit serviesje aan de Anne Frank Stichting geschonken.
Eén van Annes eerste brieven aan haar oma in Bazel, Zwitserland, 18 december 1936. Anne is dan zeven jaar. Deze brief wordt voor het eerst in het Anne Frank Huis getoond.

De tentoonstelling is geopend door Hannah Pick-Goslar

De inmiddels 83-jarige Hannah Pick-Goslar vertelt over haar vriendschap met Anne. De vriendinnen ontmoeten elkaar op de kleuterschool en spreken elkaar voor de laatste keer in concentratiekamp Bergen-Belsen. Hannah overleeft het kamp en verhuist na de oorlog naar Israel.

Anne en Hanneli Pick-Goslar, spelend op het Merwedeplein, mei 1940. Anne is dan bijna elf.
Hannah Pick-Goslar tijdens de opening van de tentoonstelling over Anne Frank, 11 oktober 2012.

'Nu ben ik dus vijftien' Over het korte leven van Anne Frank.

Was in 2016 te zien in het Anne Frank Huis.

Meer