Tijdelijke tentoonstelling over de voorbereidingen voor, en de opening van het Anne Frank Huis in 1960. De tentoonstelling was in 2009-2010 te zien in het Anne Frank Huis.

Otto Frank

  • Printen

In de tijdelijke tentoonstelling ‘Otto Frank: zijn droom’ wordt teruggeblikt op voorbereidingen voor en de opening van het Anne Frank Huis in 1960 en de droom die Otto daarbij had. Film, foto’s en objecten uit de collectie van de Anne Frank Stichting schetsen een tijdsbeeld waar het achterhuis, volgens Otto Frank, voor zou moeten staan: een ontmoetingsplek, een plaats voor reflectie en inspiratie.

Otto Frank met Koningin Juliana bij draaibare boekenkast (1979)

Van schuilplaats tot museum

De geschiedenis van het Anne Frank Huis

Meer

Otto Frank

Kom meer te weten over Otto Frank

Meer

Het Achterhuis is in de jaren ’50 in zeer vervallen staat. Een serie foto’s uit de collectie  van de Anne Frank Stichting laat zien hoe dramatisch het is geweest. Er zijn plannen om het hele pand te slopen. Door inspanningen van een aantal vrienden van Otto Frank is uiteindelijk de sloop tegen gehouden. Na renovatie wordt op 3 mei 1960 het Achterhuis voor het publiek geopend. Het Achterhuis, waar Anne Frank haar dagboek heeft geschreven, is een museum geworden maar Otto Frank heeft de uitdrukkelijke wens dat het achterhuis meer is dan een museum of herdenkingsplaats.

Ik vind het niet alleen belangrijk dat de mensen naar het Anne Frank Huis gaan om het Achterhuis te zien, maar ze moeten ertoe opge­wekt worden te beseffen dat ook nu nog mensen vervolgd worden wegens hun ras, godsdienst of politieke overtui­ging.

Otto Frank, 3 augustus 1970

Jongeren uit de hele wereld

Na de opening van het Anne Frank Huis start Otto Frank op deze plek in de jaren ’60 bijeenkomsten voor jongeren uit de hele wereld. Zij komen zomers naar het Anne Frank Huis om elkaar te ontmoeten en te discussiëren over maatschappelijke kwesties. Een serie foto’s en bewaard gebleven drukwerk uit deze tijd geeft een beeld van deze bevlogen jaren uit de geschiedenis van het Anne Frank Huis.

De Otto Frank tentoonstelling