Van schuilplaats tot museum - De geschiedenis van het Anne Frank Huis (6)

Bezoekers

Anne Frank Huis. Bezoekers bekijken de maquette van het huis.
Anne Frank House. Visitors looking at the model of the house.
  • Printen

Het is vaak druk in het Anne Frank Huis. Vooral tijdens vakantieperiodes staan er lange rijen bezoekers voor de deur. Na de openstelling voor het publiek in 1960 is de belangstelling voor een bezoek aan het huis bijna onafgebroken gegroeid. Van enkele tienduizenden bezoekers in de eerste jaren na de openstelling tot (bijna) een miljoen bezoekers per jaar vandaag de dag.

Bezoekersaantallen

Anne Frank Huis vanaf 1960

Naar bezoekcijfers

In 1967 telde het Anne Frank Huis voor het eerst meer dan 100.000 bezoekers, in 1975 waren dat er meer dan 250.000. Tien jaar later (1985) kwamen er voor het eerst meer dan een half miljoen mensen. In het jaar 2007 werden voor het eerst meer dan een miljoen bezoekers geteld.

Wie zijn die bezoekers?

Het overgrote deel van het bezoek – rond de 90% – komt uit het buitenland. Voor veel mensen die als toerist een bezoek brengen aan Amsterdam is een bezoek aan het Anne Frank Huis een must. Dat komt natuurlijk vooral omdat het dagboek van Anne wereldwijd bekend is. In diverse landen krijgen jongeren op school het verhaal te horen over Anne, haar dagboek en de onderduik. Het dagboek wordt nog altijd veel gebruikt als toegankelijke introductie bij Holocausteducatie en geschiedenisonderwijs over de Tweede Wereldoorlog. 

Twee bezoeksters, jaren zestig Rondvaartboot en groep mensen voor de deur

In vergelijking met andere musea in Amsterdam is de gemiddelde bezoeker van het Anne Frank Huis opvallend jong. Bijna tweederde van de bezoekers is jonger dan dertig jaar (cijfer 2008).

Meisjes voor de plaatjeswand van Annes kamer
Meisjes voor de plaatjeswand van Annes kamer.

Een bezoek aan het Anne Frank Huis is voor velen een educatieve of vormende ervaring. Het is een vorm van geschiedenisonderwijs over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, niet in de schoolbanken of uit de boeken, maar op de plek zelf .

Amsterdamse scholieren voor het Anne Frank Huis
Amsterdamse scholieren voor het Anne Frank Huis.

Ook veel Duitse schoolgroepen brengen een bezoek aan het Anne Frank Huis. De afdeling groepsontvangsten van het huis verzorgt educatieve programma’s in meerdere talen.

Publieksonderzoek laat zien dat de gemiddelde bezoeker van het Anne Frank Huis jong is, westers, al dan niet gehuwd samen woont en nog geen kinderen heeft. Maar onderstaande foto’s illustreren het feit dat er altijd nog genoeg bezoekers zijn die niet aan het gemiddelde voldoen.

Groep Japanse ouderen voor het Anne Frank Huis Groep Kenianen voor het Anne Frank Huis Indiase familie voor het Anne Frank Huis Orthodox Joodse familie voor het Anne Frank Huis
1. Groep Japanse ouderen voor het Anne Frank Huis; 2. Groep Kenianen voor het Anne Frank Huis; 3. Indiase familie voor het Anne Frank Huis; 4. Orthodox-joodse familie voor het Anne Frank Huis.

Gered van de slopershamer Voor afbraak behoed

Prinsengracht 263 en de aanpalende panden verkeren na de oorlog in slechte staat.

Meer
Juli 1968, zomerconferentie

Internationaal jeugdcentrum Otto Franks ideaal

Otto Franks ideaal is een internationaal jeugdcentrum. Een huis van de dialoog.

Meer

Verbouwing, uitbreiding en beheer Restauratie en nieuwbouw

Na de restauratie en opening in 1960 is het Anne Frank Huis twee keer grondig verbouwd...

Meer
Minister Ronald Plasterk kijkt met belangstelling naar een getrouwe kopie van het dagboek van Anne Frank

Alle geschriften naar museum Beroemde manuscripten

Bezoekers van het Anne Frank Huis zien ook de originele dagboeken en andere geschriften.

Meer
Fototentoonstelling over Vietnamoorlog, jaren zestig

Educatieve tentoonstellingen Maatschappelijke vraagstukken

Al sinds de opening van het Anne Frank Huis voor het publiek (1960) is het huis meer dan een historisch museum...

Meer
Anne Frank Huis. Bezoekers bekijken de maquette van het huis.
Anne Frank House. Visitors looking at the model of the house.

Bezoekers toen en nu

Het is vaak druk in het Anne Frank Huis...

Meer
Anne Frank Huis. Eerste ruimte van de museumroute. 
Anne Frank House. First room of the museum route.

Steeds meer geschiedenis? Educatieve taak

Sinds de openstelling van het Anne Frank Huis voor het publiek (1960) is er veel veranderd, maar is er ook veel hetzelfde…

Meer