Van schuilplaats tot museum - De geschiedenis van het Anne Frank Huis (4)

Alle geschriften naar museum

Minister Ronald Plasterk kijkt met belangstelling naar een getrouwe kopie van het dagboek van Anne Frank
  • Printen

Bezoekers van het Anne Frank Huis zien ook de originele dagboeken en andere geschriften die Anne tijdens de onderduikjaren schreef. Ze staan er vaak lang bij stil; het is voor veel bezoekers een aangrijpende ervaring oog in oog te staan met deze beroemde manuscripten.

Dagboekzaal

Waar alle geschriften van Anne Frank te zien zijn.

Meer

Authenticiteit

Otto Frank voerde een aantal processen tegen neonazi's, die beweerden dat het dagboek een vervalsing is.

Deze nalatenschap van Anne is nu een zeer belangrijk onderdeel van de museumcollectie van het Anne Frank Huis. Maar in de eerste 25 jaar na de openstelling in 1960 was het dagboek helemaal niet te zien in het Anne Frank Huis.

Als Otto Frank in 1952 naar Basel verhuist, gaat de nalatenschap van zijn dochter Anne met hem mee. Het copyright op de geschriften brengt hij onder bij een apart fonds – het Anne Frank Fonds in Basel.

Na Otto’s dood in 1980 worden op zijn verzoek alle geschriften van zijn dochter overgedragen aan de Nederlandse staat, die op haar beurt het Rijks Instituut voor Oorlogsdocumentatie (toen nog RIOD, later NIOD) te Amsterdam belast met het beheren van dit erfgoed.

Om voorgoed af te rekenen met de aantijging dat het dagboek van Anne een vervalsing zou zijn, werkt het NIOD in de eerste helft van de jaren tachtig aan een wetenschappelijke uitgave van de geschriften van Anne. Alle geschriften van Anne worden op tal van manieren nauwkeurig onderzocht.

RIOD-medewerker Harry Paape met de geschriften van Anne Frank
De directeur van het Rijks Instituut voor Oorlogsdocumentatie toont het originele geruite dagboek van Anne Frank.

Die wetenschappelijk uitgave wordt in 1986 gepubliceerd. Pas na deze publicatie worden het eerste dagboek van Anne – het bekende poëziealbum met het geruite stoffen boekbandje en kapot slotje – plus een paar losse dagboekbladen in het museum tentoongesteld. De rest van Annes manuscripten worden door het NIOD bewaard in een kluis. De vitrine met het dagboek in het Anne Frank Huis wordt beheerd door het NIOD.
 
In 2010, als het Anne Frank Huis vijftig jaar voor het publiek geopend is, is voor het eerst de complete verzameling geschriften van Anne te zien in het museum. Het beheer van de drie dagboeken, het mooie zinnenboek, het verhaaltjesboek en de losse vellen die Anne schreef in het achterhuis, samen met het door haar in het achterhuis samengestelde fotoalbum, is officieel op 18 maart 2010 overgedragen aan de Anne Frank Stichting. 

De filosofie achter de nieuwe inrichting van het huis is dat de gebouwen voor een belangrijk deel zelf het verhaal moet vertellen. In alle kamers van Prinsengracht 263, die zo goed mogelijk in de oorspronkelijke vooroorlogse staat zijn teruggebracht, zijn in twee talen citaten te lezen uit het dagboek van Anne. Deze citaten vertellen iets over de betekenis van die ruimte tijdens de onderduikperiode.

Gered van de slopershamer Voor afbraak behoed

Prinsengracht 263 en de aanpalende panden verkeren na de oorlog in slechte staat.

Meer
Juli 1968, zomerconferentie

Internationaal jeugdcentrum Otto Franks ideaal

Otto Franks ideaal is een internationaal jeugdcentrum. Een huis van de dialoog.

Meer

Verbouwing, uitbreiding en beheer Restauratie en nieuwbouw

Na de restauratie en opening in 1960 is het Anne Frank Huis twee keer grondig verbouwd...

Meer
Minister Ronald Plasterk kijkt met belangstelling naar een getrouwe kopie van het dagboek van Anne Frank

Alle geschriften naar museum Beroemde manuscripten

Bezoekers van het Anne Frank Huis zien ook de originele dagboeken en andere geschriften.

Meer
Fototentoonstelling over Vietnamoorlog, jaren zestig

Educatieve tentoonstellingen Maatschappelijke vraagstukken

Al sinds de opening van het Anne Frank Huis voor het publiek (1960) is het huis meer dan een historisch museum...

Meer
Anne Frank Huis. Bezoekers bekijken de maquette van het huis.
Anne Frank House. Visitors looking at the model of the house.

Bezoekers toen en nu

Het is vaak druk in het Anne Frank Huis...

Meer
Anne Frank Huis. Eerste ruimte van de museumroute. 
Anne Frank House. First room of the museum route.

Steeds meer geschiedenis? Educatieve taak

Sinds de openstelling van het Anne Frank Huis voor het publiek (1960) is er veel veranderd, maar is er ook veel hetzelfde…

Meer