Van schuilplaats tot museum - De geschiedenis van het Anne Frank Huis (2)

Internationaal jeugdcentrum

Bezoekers jaren bellen aan bij het Anne Frank Huis
  • Printen

'The restauration of the house is now in full progress and we hope that the secret annexe will be open for visitors this summer. (…) The spiritual value of the house is a very great one. Thousands of people from all over the world have visited it the last years, many brought flowers and to be in the rooms where everything Anne wrote about had happened, made an unforgettable impression on them. But more must be achieved. It is not enough that people are moved and come to think about all the terrible events. We must get to activity.'

Toespraak van Otto Frank in New York, 24 maart 1959

Bij de opening voor het publiek (1960) van het Anne Frank Huis is de functie van het gebouw niet direct duidelijk. Is het een herdenkingsplaats? Een museum? Een monument ter herinnering aan de slachtoffers van wat later de Holocaust is gaan heten?

In het begin moeten bezoekers aanbellen, langs een smalle trap naar boven klauteren om vervolgens, na het passeren van de bekende draaibare boekenkast, in de kale en lege ruimtes van het Achterhuis te komen. Jonge gidsen – meestal werkstudenten – geven rondleidingen. Het eerste jaar (1960) klimmen er 9.000 bezoekers de trap op van Prinsengracht 263.

Otto Franks ideaal is een internationaal jeugdcentrum. Een huis van de dialoog. Een huis voor jongeren, met een waarschuwing uit het verleden, maar gericht op de toekomst. Dat ideaal wordt gevoed door de vele brieven die hij ontvangt, brieven van jongeren die reageren op het dagboek van zijn dochter, op het toneelstuk en op de Amerikaanse film die er in 1959 van de onderduik in het Achterhuis is gemaakt.

Otto Frank is zelf in 1952 verhuisd naar Basel, maar blijft nauw betrokken bij de plannen, gebeurtenissen en ontwikkelingen rond zijn voormalig bedrijfspand en onderduikadres. Het Internationaal Jeugdcentrum in het Anne Frank Huis gaat op 3 mei 1961 van start, onder de enthousiaste leiding van een vriend van Otto Frank, de pedagoog/psycholoog Henri van Praag.

Henri van Praag (rechts) in gesprek met Otto Frank tijdens de Pinksterconferentie van 1969 in het Anne Frank Huis
Pinksterconferentie van 1969 in het Anne Frank Huis. Van links naar rechts: Fritzi Frank-Markovits, Cor Suijk, Otto Frank en Henri van Praag.

Prinsengracht 265 is inmiddels ook verbouwd waarmee extra ruimte voor vergaderingen, groepsontvangsten en exposities beschikbaar komt. Vanaf 1963 komen iedere zomer jongeren uit de hele wereld naar het Anne Frank Huis voor zogeheten internationale zomerconferenties, voor ontmoetingen en gesprekken. Ze slapen in het aangrenzende studentenhuis, waar ’s zomers de studenten contractueel twee maanden hun kamer moeten afstaan.

Juli 1968, zomerconferentie
Juli 1968, zomerconferentie. Otto Frank zit links tussen een groep jongeren.

Naast jongerenconferenties worden er in de jaren zestig ook lezingen en cursussen gegeven. Zo worden er medio jaren zestig onder leiding van rabbijn Yehuda Aschkenazy met de nodige regelmaat leerhuisbijeenkomsten gehouden, waarin een dialoog tussen jodendom en christendom gestalte krijgt. Priesters, dominees, rabbijnen, maar ook leken komen op deze leerhuisbijeenkomsten af.

Het Anne Frank Huis – en dan met name de benedenzaal van Prinsengracht 265 – wordt in de jaren zestig ook veelvuldig gebruikt voor avonden over literatuur, poëzie of klassieke muziek. De uitvoerenden bij de muziekavonden zijn veelal jongeren van het conservatorium.

In de tweede helft van de jaren zestig dringt ook de maatschappijkritische tijdgeest het Anne Frank Huis binnen. Uit de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog moeten lessen getrokken worden voor het hier en nu. Met fototentoonstellingen en andere middelen worden onder meer de oorlog in Vietnam en de apartheid in Zuid-Afrika aan de kaak gesteld.

Pop van papier-maché over Apartheid
Deze pop van de Zuid-Afrikaanse president Vorster maakte deel uit van de tentoonstelling Nazisme in Zuid-Afrika (1972).

Gered van de slopershamer Voor afbraak behoed

Prinsengracht 263 en de aanpalende panden verkeren na de oorlog in slechte staat.

Meer
Juli 1968, zomerconferentie

Internationaal jeugdcentrum Otto Franks ideaal

Otto Franks ideaal is een internationaal jeugdcentrum. Een huis van de dialoog.

Meer

Verbouwing, uitbreiding en beheer Restauratie en nieuwbouw

Na de restauratie en opening in 1960 is het Anne Frank Huis twee keer grondig verbouwd...

Meer
Minister Ronald Plasterk kijkt met belangstelling naar een getrouwe kopie van het dagboek van Anne Frank

Alle geschriften naar museum Beroemde manuscripten

Bezoekers van het Anne Frank Huis zien ook de originele dagboeken en andere geschriften.

Meer
Fototentoonstelling over Vietnamoorlog, jaren zestig

Educatieve tentoonstellingen Maatschappelijke vraagstukken

Al sinds de opening van het Anne Frank Huis voor het publiek (1960) is het huis meer dan een historisch museum...

Meer
Anne Frank Huis. Bezoekers bekijken de maquette van het huis.
Anne Frank House. Visitors looking at the model of the house.

Bezoekers toen en nu

Het is vaak druk in het Anne Frank Huis...

Meer
Anne Frank Huis. Eerste ruimte van de museumroute. 
Anne Frank House. First room of the museum route.

Steeds meer geschiedenis? Educatieve taak

Sinds de openstelling van het Anne Frank Huis voor het publiek (1960) is er veel veranderd, maar is er ook veel hetzelfde…

Meer