Van schuilplaats tot museum - De geschiedenis van het Anne Frank Huis (5)

Educatieve tentoonstellingen

Fototentoonstelling over Vietnamoorlog, jaren zestig
  • Printen

Al sinds de opening van het Anne Frank Huis voor het publiek (1960) is het huis meer dan een historisch museum. Over tal van onderwerpen zijn in de loop der jaren educatieve tentoonstellingen gemaakt. Gevoelige en ingewikkelde maatschappelijke thema’s werden en worden daarbij niet geschuwd.

Het ideaal van Otto Frank is dat het huis dat de naam van zijn dochter draagt een huis wordt voor jongeren, gericht op de toekomst. Die lijn is al vijftig jaar zichtbaar in het huis. Maar wat betekent het verhaal van Anne Frank voor jongeren van vandaag en wat zegt het over de vraagstukken van vandaag en morgen?

Telkens opnieuw wordt er nagedacht hoe het verhaal van het dagboek, het achterhuis en de onderduik het beste kan worden doorgetrokken naar het hier en nu. Rode draad daarbij is de doelstelling van de Anne Frank Stichting. Daarin staat het wijzen op de gevaren van antisemitisme, racisme en discriminatie centraal.

Een paar voorbeelden.

Tafeldiscussie met op de achtergrond foto’s over de atoombom Affiche van Chili-tentoonstelling 1975
Van boven naar beneden: Tafeldiscussie met op de achtergrond foto’s over de atoombom; Affiche van Chili-tentoonstelling 1975.

Foto’s uit de beginjaren van het Anne Frank Huis laten zien dat eerste tentoonstellingen – bijvoorbeeld over een onderwerp als mensenrechten – vooral bestaan uit foto’s en krantenknipsels die met spelden of punaises waren geprikt op platen zachtboard. Ook zijn er leesmappen te raadplegen met krantenknipsels over dit onderwerp.

Vanaf de tweede helft van de jaren zestig worden in het Anne Frank Huis steeds vaker maatschappijkritische onderwerpen – de ‘rassenonlusten in de Verenigde Staten’, de oorlog in Vietnam – aan de orde gesteld. Gidsen (werkstudenten) die rondleidingen verzorgen, gaan over deze vraagstukken met de bezoekers in discussie.

Ook in de jaren zeventig komt het onrecht in de wereld meermalen aan de orde. De bezoekers van het huis wordt gewezen op de uitbuiting in Latijns Amerika en op de verderfelijke praktijk van het apartheidsbewind in Zuid-Afrika. 

Waarschuwende tentoonstellingen als ‘Nederland Tolerant’ en Zwart–Wit ’84 uit de jaren tachtig laten aan de hand van krantenberichten en foto’s zien hoe nieuwe etnische groepen in Nederland te maken krijgen met discriminatie en racistisch geweld.

Ruud Gullit bij de opening van Zwart Wit ’84
Ruud Gullit bij de opening van Zwart Wit '84.

De oorlog die uitbarst in het voormalige Joegoslavië, begin jaren negentig, staat centraal in tentoonstellingen als 'Het lelijke gezicht van nationalisme' en de samen met Unicef gemaakte expositie 'Ik droom over vrede'. In laatstgenoemde tentoonstelling proberen kinderen uit ex-Joegoslavië met tekeningen de verschrikkingen over te brengen van de oorlog die ze meemaken.

Paul van Vliet opent de tentoonstelling Ik droom over vrede in het Anne Frank Huis, 1994
Paul van Vliet opent de tentoonstelling 'Ik droom over vrede' met tekeningen en teksten door kinderen uit het voormalige Joegoslavië, 1994.

Niet lang na de opening van het vernieuwde museum in 1999 wordt een nieuw concept uitgedacht om bezoekers van het Anne Frank Huis aan het eind van de museumroute ook te confronteren met het hier en nu. Door middel van interactieve filmprogramma’s wordt aan de bezoekers gevraagd om zelf een standpunt in te nemen in actuele maatschappelijke vraagstukken.

Educatieve filmprogramma’s als Grensgevallen en later Free2choose leggen bezoekers dilemma’s voor over botsende grondrechten en stellen moeilijke vragen. Vragen waar de bezoeker snel een antwoord moet geven – en later over na moet denken. Zo wordt  Holocausteducatie gekoppeld aan mensenrechteneducatie.

Grensgevallen Free2choose

Gered van de slopershamer Voor afbraak behoed

Prinsengracht 263 en de aanpalende panden verkeren na de oorlog in slechte staat.

Meer
Juli 1968, zomerconferentie

Internationaal jeugdcentrum Otto Franks ideaal

Otto Franks ideaal is een internationaal jeugdcentrum. Een huis van de dialoog.

Meer

Verbouwing, uitbreiding en beheer Restauratie en nieuwbouw

Na de restauratie en opening in 1960 is het Anne Frank Huis twee keer grondig verbouwd...

Meer
Minister Ronald Plasterk kijkt met belangstelling naar een getrouwe kopie van het dagboek van Anne Frank

Alle geschriften naar museum Beroemde manuscripten

Bezoekers van het Anne Frank Huis zien ook de originele dagboeken en andere geschriften.

Meer
Fototentoonstelling over Vietnamoorlog, jaren zestig

Educatieve tentoonstellingen Maatschappelijke vraagstukken

Al sinds de opening van het Anne Frank Huis voor het publiek (1960) is het huis meer dan een historisch museum...

Meer
Anne Frank Huis. Bezoekers bekijken de maquette van het huis.
Anne Frank House. Visitors looking at the model of the house.

Bezoekers toen en nu

Het is vaak druk in het Anne Frank Huis...

Meer
Anne Frank Huis. Eerste ruimte van de museumroute. 
Anne Frank House. First room of the museum route.

Steeds meer geschiedenis? Educatieve taak

Sinds de openstelling van het Anne Frank Huis voor het publiek (1960) is er veel veranderd, maar is er ook veel hetzelfde…

Meer