Tom Brink, hoofd van de afdeling Publicaties en Presentaties, aan het woord

Een nieuw museaal concept

  • Printen

Februari 2017 - Twee jaar geleden kregen we het fantastische nieuws te horen dat het Anne Frank Huis een extra bijdrage van € 910.000 van de BankGiro Loterij mocht ontvangen voor de ontwikkeling van een nieuw museaal concept. Naast enorme blijdschap heeft dat ook gezorgd voor wilde gedachten, lange discussies, voortschrijdende inzichten en slapeloze nachten. De puzzel bleek niet eenvoudig.

Auteur Tom Brink

Tom Brink werkt sinds 2013 voor de Anne Frank Stichting en is hoofd van de afdeling Publicaties en Presentaties.

Kiezen is moeilijk

Wat we willen is dit: onze museumbezoekers meer vertellen over de wereld van Anne Frank. Dat betekent kiezen, want er zijn zo verschrikkelijk veel verhalen te vertellen en de ruimte is beperkt. Maar kiezen is moeilijk. Een paar voorbeelden om onze worsteling te illustreren.

Verhaal van Anne Frank

Als we het verhaal vertellen van Anne, die het slachtoffer is van een barbaars regime, doen we haar leven geen recht. Ze was zoveel meer. Ze was ook een energiek, vrolijk, gevat, nieuwsgierig en soms dwars meisje. Ze ging naar school, speelde met vriendinnetjes, hield van schaatsen, films en filmsterren en was verliefd.

Maar er is ook een andere Anne, die tijdens de onderduik door de omstandigheden gedwongen werd om (te) snel volwassen te worden en daarbij tegen de fysieke en mentale muren opliep van die veel te kleine, benauwde ruimte die ze moest delen met bemoeizuchtige volwassenen.

We kunnen ook vertellen over het meisje dat, zoals zoveel meisjes van 13, begon met het schrijven van een dagboek en dat zich, opgesloten in het Achterhuis, ontwikkelde tot een echte schrijfster.

Ontwerpschetsen
Schets dwarsdoorsnede museum na vernieuwing.

De andere onderduikers

Als we alleen die verhalen vertellen, doen we Annes familie geen recht: haar zus Margot en haar ouders Otto en Edith. Annes ouders zagen al vroeg het gevaar van het nazisme in en besloten daarom in 1933 te emigreren van Duitsland naar Nederland. Later deden zij  pogingen om verder te emigreren, toen de Duitse dreiging ook Nederland bereikte.

Maar we moeten ook vertellen over de andere onderduikers in het Achterhuis en over de mensen die de onderduikers hielpen. En over de wereld buiten het Achterhuis: de Duitse dreiging, het uitbreken van de oorlog, de uitsluiting van Joden, de oproepen en de deportaties, de arrestatie van de onderduikers en hun laatste maanden in de kampen.

En dan hebben we nog niets verteld over wat Anne beroemd heeft gemaakt: haar dagboeken en de rol van Otto Frank in het levend houden van zijn dochters idealen: een rechtvaardige wereld zonder discriminatie.

Zoveel...

Zoals gezegd: er zijn zoveel verhalen te vertellen en er is zo weinig ruimte… Maar het goede nieuws is: de worsteling is achter de rug. We hebben gekozen! Soms met pijn in het hart, maar altijd met overtuiging. Binnenkort is het resultaat zichtbaar in het Anne Frank Huis.  

 

Tom Brink, februari 2017