Speciaal programma voor studenten van lerarenopleidingen geschiedenis en maatschappijvakken

Programma lerarenopleiding

  • Printen

Bezoek met studenten van de lerarenopleiding het Anne Frank Huis en volg een uitdagend educatief programma. De studenten maken een rondgang door het museum en krijgen uitleg over de didactische uitgangspunten die de Anne Frank Stichting hanteert. 

Leren van de Oorlog

Twee activerende werkvormen over verleden en heden voor op de lerarenopleidingen.

Meer

De nadruk in het programma ligt op de rol van de docent bij een bezoek met middelbare school leerlingen aan een historische plek, zoals de schuilplaats van de familie Frank. Door middel van groepsopdrachten leren de studenten de opgedane didactische kennis direct toe te passen. Het programma wordt in overleg met de opleider samengesteld.

Bestemd voor

  • Studenten aan lerarenopleidingen geschiedenis en maatschappijvakken
  • Minimale per groep: 10 studenten
  • Maximaal per groep: 25 studenten
  • Taal: Nederlands

Duur

Lengte van het programma in overleg met de lerarenopleider. Het programma inclusief rondgang door het museum duurt minimaal 2 uur en maximaal 3 uur en 30 minuten.

Studenten aan het werk tijdens een programma in het Anne Frank Huis

Programma en voorbereiding

Het programma voor studenten van de lerarenopleiding wordt afhankelijk van de omvang van de groep begeleid door een of twee medewerkers van de Anne Frank Stichting. Tijdens het bezoek ontvangen de studenten een map met groepsopdrachten, extra informatie en verschillende lesmaterialen voor het voortgezet onderwijs. Ter voorbereiding aan het bezoek krijgen studenten een opdracht. Opleiders kunnen er ook voor kiezen om de activerende werkvormen van Leren van de Oorlog tijdens (werk)colleges te gebruiken.

Kosten en reserveren

  • Programma: € 40,-
  • Entreekosten per student: € 5,-
  • Eerste begeleider: € 10,-
  • Tweede en derde begeleider: gratis

Voor reserveringen en meer informatie over het programma in het Anne Frank Huis kunnen opleiders contact met ons opnemen via docenten@annefrank.nl.

Leerlingen volgen een educatief programma in het Anne Frank Huis. Studentsare following an educational program in the Anne Frank House.

Programma voor de basisschool Educatief programma voor groep 8.

Speciaal voor groep 8 van de basisschool is een educatief groepsprogramma ontwikkeld.

Meer informatie
Anne Frank Huis. Bezoekers in de centrale hal. 
Anne Frank House. Visitors in the main hall.

Voortgezet onderwijs Museumprogramma's

Educatief programma voor de onder- en bovenbouw, inclusief museumbezoek.

Meer informatie

Pabo Educatief programma met museumbezoek voor aankomende docenten.

Leer over de rol van de docent bij een schoolbezoek aan een historische locatie.

Meer informatie

Lerarenopleiding Voor studenten van de lerarenopleiding geschiedenis en de maatschappijvakken

Rondgang door het museum en uitleg over de didactische uitgangspunten van de Anne Frank Stichting. 

Meer informatie
Anne Frank Huis. Bezoekers bekijken de maquette van het achterhuis.
Anne Frank House. Visitors looking at the model of the secret annex

Programma op maat Inhoud stellen wij in overleg met u op

Voor groepen van minimaal 15 en maximaal 35 personen.

Meer informatie