Justitie zet strafrechtelijke discriminatieartikelen zeer beperkt in

Justitie zet discriminatie- artikelen zeer beperkt in

Het vandaag verschenen rapport ‘Racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland’ telt 4283 incidenten in 2013 op het gebied van racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld. In opdracht van de Anne Frank Stichting verricht het Verwey-Jonker Instituut kwantitatief onderzoek naar meldingen bij de politie van overtredingen en misdrijven over deze thema’s. Opvallend is dat strafrechtelijke discriminatieartikelen door justitie weinig worden gebruikt. Van de 4283 incidenten uit 2013 werden door justitie maar 36 incidenten als strafbare discriminatie bestempeld (1,6%).

Persbericht

Discriminatie in Nederland

Eerdere publicaties en onderzoeksrapporten.

Lees meer

Onderzoek naar de justitiële aanpak van racisme en antisemitisme laat zien dat de inzet van de strafrechtelijke discriminatieverboden zeer beperkt is. Het Openbaar Ministerie kiest veelal voor een alternatieve oplossing, zoals eenvoudige belediging of bedreiging. Deze uitkomst sluit aan bij een vergelijkbare constatering in 2013 door de European Commission against Racism and Intolerance (ECRI). De vraag waarom er door het OM gekozen wordt voor andere strafrechtelijke routes dan vervolging op grond van de discriminatieartikelen is op basis van dit onderzoek niet te beantwoorden.

Racistische incidenten

De jaren 2012 en 2013 tonen een constant beeld voor wat betreft het totaal aantal incidenten over de thema’s intentioneel antisemitisme, racisme, discriminatie, antisemitisch schelden en racistisch schelden. Het aantal racistische incidenten is opnieuw hoog, met 2077 incidenten in 2012 en 2189 incidenten in 2013.

Voetbalgerelateerd antisemitisme

Net als in 2012 constateren we in 2013 dat een groot deel van de antisemitische scheldincidenten voetbalgerelateerd is en zich binnen en buiten de voetbalstadions manifesteert. Eén van de educatieve activiteiten die de Anne Frank Stichting in het kader hiervan heeft ontwikkeld is de serious game Fair Play - Your decisions matter over voetbal en discriminatie voor jongeren van 14 - 17 jaar.

Download

Bekijk het rapport ‘Racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland’ in 2013.

Het rapport (pdf) (7870KB)

Bekijk ook

Amsterdamse scholieren voor het Anne Frank Huis

Achtstegroepers gratis Veel aanmeldingen

De Anne Frank Stichting biedt  leerlingen uit de achtste groep van alle basisscholen in Amsterdam een gratis ontvangst…

Meer

Jonge voetballers leren omgaan met discriminatie Maakt vooroordelen, discriminatie bespreekbaar

Discriminerende opmerkingen op het voetbalveld en langs de lijn – een actueel en hardnekkig probleem...

Meer