Bijna twee op de drie docenten is getuige van moslimdiscriminatie in de klas blijkt uit het rapport van onderzoeksbureau Panteia, dat onderzoek deed naar moslimdiscriminatie in het voortgezet onderwijs.

Onderzoek naar moslim- discriminatie in de klas

  • Printen
  • RSSRSS

Bijna twee op de drie docenten geeft aan in 2014 getuige te zijn geweest van incidenten in de klas die zij in verband brengen met moslimdiscriminatie. Dit blijkt uit het rapport van onderzoeksbureau Panteia, dat in opdracht van de Anne Frank Stichting en FORUM onderzoek deed naar moslimdiscriminatie in het voortgezet onderwijs. De Anne Frank Stichting wil met het onderzoek, waaraan 498 docenten meededen, een actueel beeld krijgen van de aard en omvang van moslimdiscriminatie op middelbare scholen. Het onderzoek is een vervolg op het onderzoek in 2013 naar antisemitisme in het voortgezet onderwijs.

Persbericht

Docentenportal

Inspiratie voor je lessen over Anne Frank, de Tweede Wereldoorlog en verwante actuele thema's.

Naar de Docentenportal

Antisemitisme in het vo

Een op de drie docenten is getuige van antisemitische voorvallen in de klas. Dit blijkt uit het rapport (uit 2013) van onderzoeksbureau Panteia.

Lees meer

Docenten die getuige waren van incidenten die zij in verband brengen met moslimdiscriminatie geven veelal les in het praktijkonderwijs of op het VMBO, in weinig stedelijk gebied (61%). Daders zijn over het algemeen autochtone jongens, slachtoffers zijn meestal jongens van Marokkaanse of Turkse komaf.  Aanleiding voor een incident is veelal (media)aandacht voor overlast en crimineel gedrag van moslims. Ook aandacht voor terrorisme of terroristische organisaties in binnen- en buitenland wordt door docenten als mogelijke aanleiding van de incidenten gezien.

Vergelijkbaar beeld

Uit het onderzoek naar moslimdiscriminatie en uit het onderzoek naar antisemitisme komt een vergelijkbaar beeld naar voren. Het gaat zowel bij moslimdiscriminatie als bij antisemitisme in de meeste gevallen om beledigingen en scheldpartijen, maar ook ernstigere incidenten zoals vernielingen en mishandelingen komen voor.

Docenten grijpen in

Docenten geven bijna allemaal aan in te grijpen bij discriminatie in de klas (94%). Dit doen ze met name door de daders mondeling terecht te wijzen of in gesprek te gaan met de betrokkenen in de klas. Vrijwel alle docenten geven aan waarde op hun school te hechten aan scholing over goede omgangsvormen, over stereotypering en beeldvorming en het voorkomen van discriminatie en vooroordelen. Meer dan de helft van de docenten wil over deze thema’s zelf ook voorlichting ontvangen. Ook geeft meer dan eenderde aan behoefte te hebben aan informatie over moslims in Nederland en over de religie islam.

Opvallend is dat uit beide onderzoeken naar voren komt dat docenten de problematiek vooral generiek willen aanpakken. Niet de aandacht beperken tot één type discriminatie, maar een algemeen antwoord tegen alle vormen van discriminatie.

Educatieve middelen

Ronald Leopold, directeur van de Anne Frank Stichting: “Wij zullen als Anne Frank Stichting docenten ondersteunen met bestaande en nieuwe educatieve middelen. Het bestrijden van racisme en discriminatie in het algemeen en antisemitisme in het bijzonder is een belangrijke doelstelling van de Stichting.”

Download

Download het rapport van onderzoeksbureau Panteia, dat in opdracht van de Anne Frank Stichting en FORUM onderzoek deed naar moslimdiscriminatie in het voortgezet onderwijs.

Download het rapport (pdf) (652KB)

Bekijk ook

‘Laat me mezelf zijn’ Nieuwe reizende tentoonstelling over het levensverhaal van Anne Frank

De nieuwe reizende tentoonstelling ‘Laat me mezelf zijn – Het levensverhaal van Anne Frank’ beleeft zijn Nederlandse primeur...

Meer

Burgemeester heet welkom Amsterdamse achtste groepers gratis op bezoek

Speciale actie met achtste groepers groot succes 

Meer