Bestuur

Het Anne Frank Huis aan de Prinsengracht. The Anne Frank House at the Prinsengracht.
  • Printen

De Directie is verantwoordelijk voor het bestuur van de Anne Frank Stichting. Zij wordt benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en staat haar met raad terzijde. Naast de Raad van Toezicht kent de Stichting ook een Raad van Advies. De Raad van Advies adviseert de Raad van Toezicht over vraagstukken die bepalend zijn voor de identiteit van de Stichting.

Directie

Ronald Leopold (algemeen directeur)

Garance Reus-Deelder (zakelijk directeur)

Raad van Toezicht

Mevrouw drs. A. Birnie

Rabbijn mr. M. ten Brink

De heer P. Doop

De heer dr. E.M.H. Hirsch Ballin (voorzitter)

De heer ir. N.G. Ketting (penningmeester)

De heer mr. M. Krop

Raad van Advies

Mevrouw drs. G. Acton

De heer mr. P. van Dijk

Mevrouw M.H.M.F. Gardeniers-Berendsen

De heer drs. R.J. Glaser

Mevrouw drs. M.L. Henneman

Mevrouw drs. R.C. Musaph-Andriesse

Mevrouw mr. J.E. Overdijk-Francis

De heer mr. H.D. Tjeenk Willink

De heer drs. J.F. Westra