De auteursrechten vervallen, en dan?

  • Printen

In 2016 vervallen in veel landen de auteursrechten op de geschriften van Anne Frank. Algemeen directeur Ronald Leopold geeft zijn visie op de toekomst.

Het Anne Frank Huis aan de Prinsengracht. The Anne Frank House at the Prinsengracht.

Anne Frank Stichting en Anne Frank Fonds

Twee organisaties, twee missies...

Meer

Met het vervallen van de copyrights zullen veel verschillende interpretaties van het verhaal van Anne Frank het licht zien. De Anne Frank Stichting juicht deze diversiteit toe. De geschiedenis van Anne Frank zal, ook onder invloed van het huidige tijdsgewricht, op vele nieuwe manieren betekenis kunnen krijgen, wat in onze visie van grote waarde is.

Tegelijkertijd zijn we ons bewust van de keerzijde van meer vrijheid. Het verhaal van Anne Frank kan vanaf 2016 immers ook voor commerciële doeleinden worden ingezet. Hoewel dit niet per definitie onwenselijke resultaten hoeft op te leveren, zien wij wel een risico op aantasting van de beeldvorming rondom de geschiedenis van Anne Frank. 

Natuurlijk zullen wij altijd blijven optreden tegen ontkenners van de Holocaust, tegen politiek misbruik van de idealen van Anne Frank en tegen commerciële activiteiten die het profiel van de Stichting bedreigen, maar onze directe bemoeienis beperkt zich strikt tot deze drie zaken. 

Er zullen in de loop der tijd ongetwijfeld ontwikkelingen voordoen die wij niet wenselijk vinden. Zo verdienen entertainmentproducties rond het verhaal van Anne Frank zeker niet onze aanbeveling, maar we realiseren ons tegelijkertijd dat wij dit soort initiatieven eenvoudigweg niet tegen kunnen houden. Wel zetten wij hier twee dingen tegenover. 

Ten eerste zullen wij ons, nog nadrukkelijker dan nu al het geval is, presenteren als de plek waar de geschiedenis van Anne Frank op authentieke en betrouwbare wijze gepresenteerd wordt. Ten tweede zullen wij actiever worden in het aanbieden van de mogelijkheid tot inhoudelijke verdieping op de geschiedenis van Anne Frank binnen de context van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging. Dit laatste is vooral van belang voor mensen die binnen een commerciële setting voor het eerst kennismaken met de geschiedenis van Anne Frank. Wij willen hen de mogelijkheid bieden om kennis te nemen van aanvullende informatie om hun beeld waar nodig bij te stellen en aan te vullen. 

Zo blijven wij trouw aan onze missie om het levensverhaal van Anne Frank wereldwijd onder de aandacht te brengen ter bezinning op de gevaren van antisemitisme, racisme en discriminatie en het belang van vrijheid, gelijke rechten en democratie.