De Anne Frank Archieven

  • Printen

Het Anne Frank Fonds komt in 2011 via een rechtszaak terug op in 2007 gemaakte afspraken over het beheer van het Frank-Elias Familiearchief. Wat is het standpunt van de Anne Frank Stichting met betrekking tot de Anne Frank Archieven?

Het Anne Frank Huis aan de Prinsengracht. The Anne Frank House at the Prinsengracht.

Anne Frank Stichting en Anne Frank Fonds

Twee organisaties, twee missies...

Meer

Waar ging de rechtszaak van Anne Frank Fonds uit Bazel over?

Het Anne Frank Fonds en Buddy Elias, voorzitter van het Fonds en neef van Anne Frank, hebben in een rechtszaak in 2011 de onmiddellijke teruggave geëist van het Frank-Elias Familiearchief, een deel van de Anne Frank Archieven.

Het gaat om een belangrijke historische collectie die, in samenspraak met het Anne Frank Fonds en Buddy Elias, sinds 2007 met zorg door de Anne Frank Stichting in Amsterdam wordt beheerd. Het Anne Frank Fonds en Buddy Elias zijn teruggekomen op de gemaakte afspraken en eisten bovendien archiefstukken terug waarvan wij van mening zijn dat ze de Stichting toebehoren.

Waarom gaf de stichting de archieven niet terug?

Er was sprake van een langdurige bruikleen die niet zomaar opgezegd kon worden. Ook stond het eigendom van een aantal archiefstukken niet vast.

Wat was het vonnis van de rechtbank?

De rechtbank in Amsterdam sprak op 25 juli 2012 een tussenvonnis uit waarin ze de eist  tot onmiddellijke teruggave van de archieven niet honoreerde. De rechtbank stelde in haar tussenvonnis dat er sprake was van een bruikleenovereenkomst voor onbepaalde tijd die door het AFF niet zonder redelijke opzegtermijn kon worden opgezegd. Ook diende het AFF duidelijkheid te verschaffen over de vraag of zij wel eigenaar van de teruggevorderde stukken was.

In haar eindvonnis van  26 juni 2013 besliste de rechtbank dat alle teruggevraagde documenten per januari 2014 moesten worden geretourneerd en dat de Anne Frank Stichting geen aanspraak kon maken op die documenten waarvan zij meende eigenaar te zijn.  De Anne Frank Stichting heeft in lijn met deze uitspraak de betreffende archieven in december 2013 geretourneerd aan het Anne Frank Fonds in Bazel.

Wat vindt de Anne Frank Stichting van de uitspraak?

De Anne Frank Stichting betreurt het dat de archieven niet bijeen kunnen blijven in het Anne Frank Huis. De plaats waar Anne Frank ondergedoken zat en haar dagboek schreef, is volgens de Stichting de meest geëigende plek voor het beheren, ontsluiten en tonen van het erfgoed van Anne Frank.  

De Anne Frank Stichting heeft nimmer ontkend dat een groot deel van de archiefstukken eigendom zijn van het Anne Frank Fonds maar kon zich, gezien de overeengekomen lange duur van de bruikleen, niet verenigen met de eis tot onmiddellijke teruggave.

Wat zijn de gevolgen voor de samenwerking?

De rechtszaak heeft in feite de samenwerking tussen de Anne Frank Stichting en het Anne Frank Fonds stopgezet. Otto Frank, de vader van Anne, heeft het Anne Frank Fonds en de Anne Frank Stichting samen verantwoordelijk gemaakt voor de nagedachtenis van zijn dochter Anne. In lijn van de wens van Otto hebben de twee organisaties jarenlang samengewerkt. De Anne Frank Stichting betreurt het dat het Anne Frank Fonds ervoor gekozen heeft om van die lijn af te wijken.

Betrof de rechtszaak ook de dagboeken van Anne Frank?

Nee. De Nederlandse Staat is eigenaar van de dagboeken en andere geschriften van Anne Frank, en heeft deze in 2009 in permanente bruikleen aan de Anne Frank Stichting gegeven. De dagboeken van Anne Frank zijn voor bezoekers te bezichtigen in het Anne Frank Huis.