Jaarverslag 2016 - Anne Frank Stichting

Activiteiten voor professionals

Gespreksprogramma Samenleving (b)en jij
  • Printen

De Anne Frank Stichting ondersteunt professionals die een rol spelen bij het bevorderen van gelijke behandeling en het waarborgen van mensenrechten. 

Bijeenkomsten voor de politie

Discriminatie kent diverse verschijningsvormen en is van alle tijden. Het tegengaan van discriminatie in de samenleving behoeft voortdurend aandacht. Dit vereist een actieve opstelling, ook van professionals zoals de politie. Wat zijn de mogelijkheden om discriminatie aan te pakken? Wat is de rol van de politie daarbij? Deze thema's vormen in 2016 de basis voor 23 bijeenkomsten, themadagen, trainingen en studiedagen die voor de politie georganiseerd zijn.

Op maandag 20 februari organiseert de Anne Frank Stichting een studiedag over discriminatie in heden en verleden. Onderwerpen als beeldvorming, verbinding met diverse groepen in de samenleving en de werkwijze rondom aangifte van discriminatie komen aan de orde.

Mieke Siemons van de Politie

Politie aan het woord

Mieke Siemons, Centrale vertrouwenspersoon Eenheid Amsterdam aan het woord over haar ervaring met de studiedag 'Discriminatie in heden en verleden' voor politie:

Wat is de reden dat je hebt deelgenomen aan de studiedag?

Belangrijk om de problemen van het heden mede te zien in het perspectief van het verleden.

Wat heb je er uit meegenomen?

Beslissingen nemen is altijd moeilijk, vooral in lastige tijden. Dit geldt zeker ook voor het politiewerk. Zonder overal begrip voor te hebben kun je sommige dingen begrijpen vanuit het perspectief waarin het plaatsvind, bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog of nu met de terroristische dreiging.

Wat zou je willen meegeven aan andere politiemensen?

Blijf alert! Zowel op je eigen motieven en daden als op die van collega's. Spreek aan als iets je opvalt!


Programma's voor de politie

Zomercolleges

‘Omgaan met discriminatie: van theorie naar praktijk!’ is een reeks van drie zomercolleges, georganiseerd door de Anne Frank Stichting, voor diverse professionals: docenten, jongerenwerkers, pabo-opleiders, politiemedewerkers en overheidspersoneel.

Remco Ensel (universitair docent Radboud Universiteit Nijmegen), Daniël Wigboldus (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen) en Christophe Busch (directeur Kazerne Dossin, België) geven een college over respectievelijk de mogelijkheden en onmogelijkheden van Holocaustonderwijs, de werking van vooroordelen en stereotypen in ons brein en over radicalisering en deradicalisering.