Jaarverslag 2016 - Anne Frank Stichting

Reizende tentoonstellingen

Anne Frank-exhibition in Sweden
Plaatsing van de tentoonstelling 'Laat me mezelf zijn' in Zweden.
  • Printen

De internationaal reizende tentoonstelling ‘Anne Frank – een geschiedenis voor vandaag’ plaatst het levensverhaal van Anne Frank tegen de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging. Op maat gemaakte aanvullende panelen gaan in op de lokale geschiedenis en op actuele maatschappelijke thema’s.

Met in totaal 392 plaatsingen in 39 landen en bijna een half miljoen bezoekers zijn de reizende tentoonstellingen van de Anne Frank Stichting ook in 2016 zeer succesvol. 

Jaarverslag 2016

Peer education

De Anne Frank Stichting traint jongeren om leeftijdsgenoten rond te leiden door de tentoonstelling. De jongeren leren over de inhoud en achtergronden van de tentoonstelling, hoe ze de informatie het beste kunnen overdragen en hoe ze actuele maatschappelijke ontwikkelingen aan de orde kunnen stellen. Deze vorm, bekend als 'peer education', zorgt voor grote betrokkenheid onder de jongeren die de tentoonstelling bezoeken. In totaal zijn wereldwijd 270 trainingen gegeven aan meer dan 4000 'peer guides'.

Laat me mezelf zijn

De tentoonstelling ‘Laat me mezelf zijn – Het levensverhaal van Anne Frank’ reist sinds 2015 de wereld rond. De tentoonstelling toont het levensverhaal van Anne Frank in de context van de tijd waarin zij leefde en heeft daarnaast vijf educatieve modules die ingaan op de hedendaagse betekenis van de geschiedenis van Anne Frank en het begrip identiteit. Deze tentoonstelling zal stap voor stap de tientallen kopieën vervangen van de  reizende tentoonstelling “Anne Frank – een geschiedenis voor vandaag”, die sinds 1996 in meer dan 3500 plaatsen in 77 landen te zien is geweest.

Zweden

Vanaf 18 februari 2016 wordt de tentoonstelling “Laat me mezelf zijn – het levensverhaal van Anne Frank” getoond in de galerie van het Living History Forum in het centrum van Stockholm. Een van de ruimtes geeft de bezoekers een indruk van hoe het ingerichte Achterhuis eruit gezien moet hebben. Tot en met december nemen duizenden scholieren deel aan het educatieve programma; ze krijgen informatie over het verhaal van Anne Frank en doen mee aan een workshop over identiteit, uitsluiting en discriminatie. Vanaf 2017 zal de tentoonstelling ook op andere plekken in Zweden te zien zijn.

Anne Frank-exhibition in Sweden
De tentoonstelling in de galerie van het Living History Forum in Stockholm.

Colombia

In april wordt de reizende tentoonstelling 'Laat me mezelf zijn - Het levensverhaal van Anne Frank' geopend op de internationale boekenbeurs in Bogota, Colombia. Deze speciale opening wordt samen met de Centro de Memory, Paz en Reconciliacion in Bogota georganiseerd en maakt deel uit van het project "Remembering, Understanding our History", gesponsord door de Nederlandse ambassade in Colombia. In twee weken tijd wordt de tentoonstelling bezocht door 45.000 studenten, onder begeleiding van 42 jonge Colombiaanse gidsen. 

Daarnaast reist de tentoonstelling 'Anne Frank, een geschiedenis voor vandaag' langs tientallen scholen in Colombia en worden er duizenden studenten en leraren bereikt. Dankzij de tentoonstelling leert men hoe andere landen hun pijnlijke verleden behandelden in het onderwijs een ervaring van cruciaal belang om bij te dragen aan verzoening in de overgang naar een vreedzamere samenleving.

Anne Frank staat centraal tijdens de boekenbeurs in Bogata, Colombia.
Prinses Laurentien (links) tijdens de opening van de tentoonstelling in Bogota, rechts Ronald Leopold, algemeen directeur van de Anne Frank Stichting.

De Balkan

De tentoonstelling 'Anne Frank - een geschiedenis voor vandaag' reist langs verschillende locaties in de Balkan. In deze tentoonstelling worden in Servië, Macedonië en Bosnië-Herzegovina panelen toegevoegd die dieper ingaan op de recente geschiedenis van dat specifieke deel van de Balkan. In Kovacica in Servië worden peer-guides opgeleid die jongeren rondleiden door de Anne Frank-tentoonstelling in het Servisch, Hongaars, Slovaaks of Roemeens. 

Het door de Anne Frank Stichting gestarte project, 'Historija, Istorija, Povijest - Lessen voor vandaag', met activiteiten in Servië, Bosnië-Herzegovina, Macedonië en Kroatië, stimuleert gesprekken en discussie over de recente geschiedenis van de Westelijke Balkan. Het project wil jongeren kritisch laten denken en aanzetten tot dialoog over zowel historische als meer recente gebeurtenissen. Thema's die aan bod komen zijn nationalisme, uitsluiting, vooroordelen en discriminatie. 

Anne Frank tentoonstelling in Servië, 2016
De Anne Frank tentoonstelling in Kovacica, Servië.

Het HIP Project werd in 2015 gelanceerd door de Anne Frank Stichting in samenwerking met lokale partnerorganisaties uit Kroatië(Kroatische Education and Development Network voor de evolutie van communicatie -HERMES), Bosnië-Herzegovina (Youth Initiative for Rights-YIHR van de mens en de mensheid in Action- HIA), Servië (Open Communication-OK) en Macedonië (JeugdOpleiding Forum- MOF).