Jaarverslag 2016 - Anne Frank Stichting

Doelen en beleidsaccenten

  • Printen

De  Anne Frank Stichting ontwikkelt en verspreidt educatieve programma's en materialen voor jongeren, docenten en andere intermediairs. Daardoor worden jongeren gestimuleerd na te denken over discriminatie, racisme en antisemitisme in het heden en verleden.

De strategische doelen

Met de educatieve programma's en producten wil de stichting jongeren stimuleren na te denken over de relatie van de maatschappelijke ontwikkelingen van toen en nu.

In het leven van Anne Frank spelen antisemitisme, vooroordelen, ongelijke behandeling en het ontnemen van burgerrechten een allesoverheersende rol. De Anne Frank Stichting maakt deze thema's bespreekbaar met als doel bewustwording en houdingsverandering bij jongeren.

Beleidsaccenten in 2016

In de afgelopen jaren heeft de Anne Frank Stichting veel educatief materiaal en trainingen voor multiplicatoren ontwikkeld over de kernthema’s van de stichting. De promotie en implementatie, dat wil zeggen het bekend maken van het aanbod en het stimuleren van het gebruik, staan in 2016 centraal. De docentenportal speelt hierbij een belangrijke rol.