Jaarverslag 2016 - Anne Frank Stichting

Educatieve programma’s

  • Printen

Veel groepen uit binnen- en buitenland brengen een bezoek aan het Anne Frank Huis. Ruim 1200 schoolgroepen uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs volgen een educatief programma in het Nederlands, Engels of Duits.

In 2016 volgen 473 groepen uit het basisonderwijs een educatief programma in het Anne Frank Huis. Dat is vergelijkbaar met 2015. Uit het voortgezet onderwijs volgen 704 groepen een programma. Dat is een toename van 19 %.

Jaarverslag 2016

In 2016 worden er 2288 inleidende programma’s verzorgd voor bezoekers die al dan niet in groepsverband het Anne Frank Huis bezoeken. Dat is een toename van 11 % ten opzichte van 2015. Tijdens het inleidend programma krijgen bezoekers voorafgaand aan hun museumbezoek een 30 minuten durende inleiding op de onderduikgeschiedenis van de familie Frank. In 2016 is het voor het eerst mogelijk om een inleidend programma in het Hebreeuws te volgen.

Spreiding van groepsbezoek

De meeste Nederlandse basisscholen bezoeken het Anne Frank Huis en volgen een educatief programma in de maanden april, mei of juni. Om basisscholen te stimuleren buiten het hoogseizoen een educatief programma te volgen en het museum te bezoeken, worden er in november t/m maart geen programmakosten in rekening gebracht. In deze ‘dalmaanden’ komen zo’n 200 groepen uit het basisonderwijs naar het Anne Frank Huis.

Amsterdammertjes

De Anne Frank Stichting vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk Amsterdamse basisschoolleerlingen het Anne Frank Huis bezoeken. De in 2014 gestarte actie “Alle Amsterdamse achtstegroepers gratis naar het Anne Frank Huis” wordt ook in 2016 voortgezet. Amsterdamse groepen 8 kunnen in november t/m maart gratis een educatief programma volgen en het museum bezoeken. Met veel enthousiasme wordt op dit aanbod gereageerd. Bijna 90 Amsterdamse scholen boeken educatieve programma's voor hun groepen acht.

Pabo-programma museum

In 2016 bezoeken 18 Pabo-groepen het Anne Frank Huis en volgen een educatief programma. De studenten maken een rondgang door het museum en krijgen uitleg over de didactische uitgangspunten die de Anne Frank Stichting hanteert. De nadruk in het programma ligt op de rol van de docent bij een schoolbezoek aan een historische plek, zoals de schuilplaats van Anne Frank en de andere onderduikers. 

MBO

Speciaal voor het MBO is er een programma samengesteld waarbij het levensverhaal van Anne Frank, en de geschiedenis van haar tijd, en de betekenis hiervan voor het heden centraal staat. Na een bezoek aan het museum worden de studenten door middel van het spel ‘Op het eerste gezicht’ op een speelse manier bewust van hun eigen vooroordelen en die van een ander. In een discussieopdracht leren ze rekening houden met verschillende meningen en standpunten rondom thema’s als vooroordelen en discriminatie. Het is ook mogelijk om deze workshop als gastles op school te boeken. In dat geval komt een medewerker van het Anne Frank Huis naar school toe.

Museum Jeugd Universiteit

Tientallen musea organiseren jaarlijks een reeks colleges, speciaal voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. De colleges gaan altijd over een bijzonder of spannend onderwerp dat betrekking heeft op het collectiegebied van het museum. Ook dit jaar doet de Anne Frank Stichting mee aan de Museum Jeugd Universiteit met de volgende drukbezochte colleges in het Anne Frank Huis: ‘Hoe was onderduiken voor Anne Frank?’ en 'Hoe denk jij over iemand die je niet kent?'

Vluchtelingen

In april, juni en juli bezoeken groepen vluchtelingen uit Syrië, Iran, Iraq, Eritrea en Sudan het Anne Frank Huis. Het bezoek, en de inleiding voorafgaand het museumbezoek, maken diepe indruk.

In juni bezoekt een groep gevluchte Syrische studenten samen met leden van het Jongerenteam van de Anne Frank Stichting het museum. Het was een bijzonder ontmoeting waarbij gesproken is over de onmenselijke mechanismen van uitsluiting in de wereld van Anne Frank en in de wereld van vandaag. Er wordt gesproken over de geschiedenis en over de parallellen met hun eigen geschiedenis. Eén van hen vertelt dat het verhaal van Anne hem heeft geïnspireerd om zijn eigen ervaringen op te gaan schrijven om het een plek te kunnen geven. 

Syrische studenten op bezoek
Syrische studenten samen met leden van het Jongerenteam van de Anne Frank Stichting.