Jaarverslag 2016 - Anne Frank Stichting

Doelen en beleidsaccenten

  • Printen

Het Anne Frank Huis is een museum met een verhaal. Bezoekers beleven dit verhaal aan de hand van citaten, foto’s, filmpjes en originele voorwerpen, zoals de boekenkast, de plaatjes in Annes kamertje en de dagboeken. De sfeer in het museum is authentiek en ingetogen.

De strategische doelen

De Anne Frank Stichting wil graag iedereen, die dat wenst, in de gelegenheid stellen het museum te bezoeken. De bezoekers moeten zich kunnen inleven in de onderduik en het levensverhaal van Anne Frank en de andere onderduikers. De geschiedenis die zich in het huis heeft afgespeeld, wordt gepresenteerd in de context van de geschiedenis van de Jodenvervolging en de Tweede Wereldoorlog.

De kennis die nodig is voor een kwalitatief hoogstaande en historisch betrouwbare presentatie van het levensverhaal van Anne Frank komt voort uit onderzoek. Het beheer, behoud en de ontsluiting van de collectie vormen het fundament voor het Anne Frank Huis. De Anne Frank Stichting is het kenniscentrum voor het leven en werk van Anne Frank.

Beleidsaccenten in 2016

Het Anne Frank Huis verwelkomt jaarlijks rond de 1.3 miljoen bezoekers uit de hele wereld, die de plek willen zien waar Anne Frank was ondergedoken en waar zij haar dagboek schreef. In 2016 ligt de nadruk op het verder verbeteren van de service aan het publiek. Onze bezoekers worden gastvrij ontvangen, in een museum met een kwalitatief hoogwaardige inrichting, schoon en goed onderhouden, en zo veilig mogelijk.

Onze publieksvoorlichting over Anne Frank is gebaseerd op een gedegen kennis van haar levensverhaal. In 2016 treden we meer naar buiten met onze kennis(bronnen) en onze collectie en delen we deze met derden.