Jaarverslag 2016 - Anne Frank Stichting

Bestuur en organisatie

Het Anne Frank Huis aan de Prinsengracht. The Anne Frank House at the Prinsengracht.
  • Printen

De directie is verantwoordelijk voor het bestuur van de Anne Frank Stichting. Zij wordt benoemd door de Raad van Toezicht. 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en staat haar met raad terzijde. Daarnaast kent de Stichting ook een Raad van Advies. De Raad van Advies bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke stromingen en adviseert de Raad van Toezicht over vraagstukken die bepalend zijn voor de identiteit van de Stichting. In feite fungeert de Raad van Advies als ‘klankbord van de samenleving’.

Vaste internationale partners

In Argentinië, Duitsland, Groot-Brittannië, Oostenrijk en de Verenigde Staten werkt de Anne Frank Stichting samen met vaste partnerorganisaties. Zij organiseren reizende tentoonstellingen zoals ‘Anne Frank - een geschiedenis voor vandaag’ in hun land of regio. Daarnaast voeren zij educatieve activiteiten uit.

Beloningsbeleid

De Anne Frank Stichting hanteert een eigen arbeidsvoorwaardenregeling en volgt in principe de loonontwikkelingen van de cao Museum. De directie wordt beloond binnen de kaders van de Code Cultural Governance. De Raad van Toezicht en Raad van Advies zijn onbezoldigd.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van de organisatie en de medewerkers van de Anne Frank Stichting en praat mee over voorgenomen organisatieontwikkelingen. In 2016 heeft de Ondernemingsraad vijf instemmingsverzoeken en twee adviesaanvragen behandeld.

Meer informatie over de activiteiten van de OR is te vinden in het jaarverslag van de Ondernemingsraad.