Jaarverslag 2016 - Anne Frank Stichting

Missie en doelen

Leerlingen van 5 VWO van het Eerste Christelijk Lyceum uit Haarlem discussiëren tijdens een les Maatschappijleer over een stelling uit de digitale les Free2Choose van de Anne Frank Stichting. (© AFS / Charlotte Bogaert Fotografie)
  • Printen

Anne Franks levensverhaal maakt het lot van de miljoenen slachtoffers van de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog persoonlijk en invoelbaar. Een verhaal dat begint met vooroordelen en beeldvorming. Zaken die vandaag de dag wereldwijd nog steeds leiden tot antisemitisme en andere vormen van discriminatie, uitsluiting en vervolging.

Missie Anne Frank Stichting

De Anne Frank Stichting is een onafhankelijke organisatie die de plek beheert waar Anne Frank tijdens de Tweede Wereldoorlog was ondergedoken en waar zij haar dagboek schreef. De stichting brengt haar levensverhaal wereldwijd onder de aandacht, ter bezinning op de gevaren van antisemitisme, racisme en discriminatie, en het belang van vrijheid, gelijke rechten en democratie.

Stichting opgericht

Op 3 mei 1957 wordt de Anne Frank Stichting opgericht met als belangrijkste doel het behoud van de schuilplaats en het uitdragen van Anne Franks levensverhaal. Na een inzamelingsactie start in 1958 de restauratie van het onderduikpand. Op 3 mei 1960 gaat het Anne Frank Huis officieel als museum open.

Otto Frank

Otto Frank is nauw betrokken bij de oprichting van de Anne Frank Stichting in 1957. Hij is van 1961 tot 1976 lid van het bestuur. Daarna is hij tot aan zijn dood in 1980 lid van het curatorium.

Ik vind dat het achterhuis behalve een museum, een ontmoetingsplek moet worden en een plek voor reflectie en inspiratie.

Otto Frank in een brief aan Rita Goldberg, 7 september 1967

Strategische doelen

Nog steeds werkt de Anne Frank Stichting in de geest van Otto Frank aan haar educatieve missie. Op basis van de missie van de stichting zijn voor de periode 2016 - 2019 de volgende strategische doelen geformuleerd.

  1. Wij willen het Achterhuis, de plek waar Anne Frank was ondergedoken en haar dagboek schreef, zorgvuldig beheren en iedereen die dat wenst de gelegenheid geven deze plek te bezoeken.
  2. Wij willen het levensverhaal van Anne Frank wereldwijd met zoveel mogelijk mensen delen aan de hand van een historisch betrouwbare, authentieke en aansprekende presentatie van haar levensverhaal.
  3. Wij willen antisemitische denkbeelden en handelingen voorkomen en tegengaan.
  4. We willen onze doelgroep bewust maken van denk- en gedragspatronen die ten grondslag liggen aan racisme en discriminatie en hen stimuleren een actieve bijdrage te leveren aan het bevorderen en in stand houden van een open, pluriforme, democratische samenleving.

Het Jaarplan 2016 is het eerste jaarplan onder het Strategisch Plan 2016-2019.

Speerpunten in 2016

Door gebruik te maken van de inlevings- en identificatiemogelijkheden die het levensverhaal van Anne Frank biedt, gaan we via ‘storytelling’ het delen van het levensverhaal van Anne Frank bevorderen. Zowel in het museum als in andere (digitale) media wordt dit voornemen concreet vertaald. Er worden multimediale, vernieuwende presentaties van het levensverhaal van Anne Frank en de geschiedenis van haar tijd voorbereid, met nadrukkelijk oog voor de educatieve toepassingen ervan.

We richten ons op jongeren binnen bestaande structuren en op multiplicatoren. Er wordt contact gezocht met sportclubs om antisemitische uitingen bij supporters aan te pakken. Er komt een ‘webtool’ tegen antisemitisme die in meerdere landen gelanceerd wordt.

In de educatieve programma’s in binnen- en buitenland wordt de historische context versterkt.