Een huis van de dialoog met een waarschuwing uit het verleden.

Otto Frank en zijn educatieve missie

Juli 1968, zomerconferentie
Juli 1968, zomerconferentie in het Anne Frank Huis. Otto Frank zit links tussen een groep jongeren.
  • Printen

Het ideaal van Otto Frank is dat het huis dat de naam van zijn dochter draagt een huis wordt voor jongeren, gericht op de toekomst. Telkens opnieuw wordt er nagedacht hoe het verhaal van de geschiedenis van Anne Frank het beste kan worden doorgetrokken naar het hier en nu. 

Otto Frank, zijn missie

Otto is tot aan zijn dood nauw betrokken bij de activiteiten van de Anne Frank Stichting.

Meer

Otto Frank en het dagboek

Otto geeft het dagboek van zijn dochter uit. Na zijn dood laat hij de dagboekgeschriften van Anne na aan de Staat der Nederlanden.

Meer
Otto Frank met met het bestuur van de Anne Frank Stichting voor Prinsengracht 263 (1957)

Otto Frank en het huis

Het Anne Frank Huis wordt op 3 mei 1960 geopend als museum. Het pand is behouden dankzij een inzamelingsactie.

Meer

Otto Franks ideaal is het behouden en het openstellen van het huis; een huis van de dialoog. Een huis voor jongeren, met een waarschuwing uit het verleden, maar gericht op de toekomst. Dat ideaal wordt gevoed door de vele brieven die hij ontvangt. In 1976 schrijft Otto Frank een brief aan de toenmalig directeur van de Anne Frank Stichting waarin hij benadrukt dat hij de bezoekers aan het Anne Frank Huis niet alleen wil laten nadenken over het leed van de Holocaust, maar dat hij ze ook wil inspireren om in hun eigen omgeving actief op treden tegen vooroordelen en discriminatie. 

Jeugdconferenties, lezingen en cursussen

Vanaf 1963 komen iedere zomer jongeren uit de hele wereld naar het Anne Frank Huis voor internationale zomerconferenties, ontmoetingen en gesprekken. Naast jongerenconferenties worden er ook lezingen en cursussen gegeven waarin een dialoog tussen jodendom en christendom gestalte krijgt. Priesters, dominees, rabbijnen, maar ook leken komen op deze bijeenkomsten af.

Wat is gebeurd, kunnen we niet meer veranderen. Het enige wat we kunnen doen is van het verleden leren en beseffen wat discriminatie en vervolging van onschuldige mensen betekenen.

Otto Frank, 1970

Otto over de Anne Frank Stichting

Over de missie van de Anne Frank Stichting zegt Otto in 1979 in een interview voor het Basler Magazin: ‘Enerzijds beheert ze het huis aan de Prinsengracht, waar we toen samen met andere joden ondergedoken zaten en waar Anne haar dagboek schreef. Echter, het werk van de Stichting is niet beperkt tot het beheren van het huis. Ze wil de gebeurtenissen tijdens de donkere jaren van de Tweede Wereldoorlog en de jodenvervolgingen onder de aandacht brengen maar ook discriminatie, vooroordelen en onderdrukking in de wereld van vandaag bestrijden. Het bestuur van de Stichting  bestaat uit joden, christenen en humanisten van verschillende politieke overtuiging. De leidraad voor hun werk is hun verbinding met het dagboek van Anne Frank en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.’

Tot op hoge leeftijd betrokken

Otto Frank is weliswaar in 1952 verhuisd naar het Zwitserse Bazel, maar blijft tot op hoge leeftijd actief betrokken bij de Anne Frank Stichting. Kort voor zijn overlijden zegt hij: 'Ik ben nu bijna 90 en mijn krachten nemen langzaam af. Maar de opdracht die ik van Anne heb gekregen, geeft mij steeds weer nieuwe kracht – om te strijden voor verzoening en voor mensenrechten in de gehele wereld.' 

Bekijk ook

Otto Frank, zijn missie Nauw betrokken bij de activiteiten van de Anne Frank Stichting

Otto Frank is de drijvende kracht achter de publicatie van het dagboek van zijn dochter en is tot aan zijn dood nauw…

Meer

Otto Frank en het dagboek Otto laat het dagboek van zijn dochter uitgeven.

“Ik zal niet onbetekenend blijven, ik zal in de wereld en voor de mensen werken”, schrijft Anne op 11 april 1944 in haar…

Meer
Otto Frank met met het bestuur van de Anne Frank Stichting voor Prinsengracht 263 (1957)

Otto Frank en het huis Het Anne Frank Huis wordt op 3 mei 1960 geopend als museum.

Als de acht onderduikers op 4 augustus 1944 zijn opgepakt, wordt de onderduikplek al snel door de bezetter leeggehaald...

Meer