Otto is tot aan zijn dood nauw betrokken bij de activiteiten van de Anne Frank Stichting.

Otto Frank, zijn missie

Otto Frank op de zolder van het Achterhuis op de dag dat het Anne Frank Huis officieel wordt geopend, op 3 mei 1960. Fotograaf: Arnold Newman
  • Printen

Otto Frank is de drijvende kracht achter de publicatie van het dagboek van zijn dochter en is tot aan zijn dood nauw betrokken bij de activiteiten van de Anne Frank Stichting. Twee belangrijke doelstellingen daarbij zijn het beheren en openstellen van de plek van de onderduik en het wereldwijd onder de aandacht brengen van het levensverhaal van Anne Frank. Educatie, als sleutel voor een betere wereld. 

Otto Frank en het dagboek

Otto geeft het dagboek van zijn dochter uit. Na zijn dood laat hij de dagboekgeschriften van Anne na aan de Staat der Nederlanden.

Meer
Otto Frank met met het bestuur van de Anne Frank Stichting voor Prinsengracht 263 (1957)

Otto Frank en het huis

Het Anne Frank Huis wordt op 3 mei 1960 geopend als museum. Het pand is behouden dankzij een inzamelingsactie.

Meer
Juli 1968, zomerconferentie

Otto Frank en zijn educatieve missie

Otto wil dat een huis voor jongeren, gericht op de toekomst. Een huis van de dialoog met een waarschuwing uit het verleden.

Meer

Otto Frank overleeft als enige van de acht onderduikers van het Achterhuis de oorlog. Hij verliest zijn vrouw en beide dochters, een intens verdriet. Hij laat, aanvankelijk aarzelend, Annes dagboekgeschriften uitgeven en brengt daarmee zijn dochters wens in vervulling. In 1947 verschijnt ‘Het Achterhuis. Dagboekbrieven 14 juni 1942 – 1 augustus 1944’. Zijn overtuiging groeit dat jongeren ervan doordrongen moeten raken dat het nodig en mogelijk is bij te dragen aan een betere wereld. Hij beantwoordt duizenden brieven van jongeren  die het dagboek van zijn dochter hebben gelezen en eindigt zijn brieven vaak met de woorden:  'Ik hoop dat Annes boek in je latere leven zal nawerken, zodat je, voor zover dat in je omgeving mogelijk is, zult werken voor toenadering en vrede.'

Anne Frank Stichting

Met de oprichting van de Anne Frank Stichting en het openstellen van de onderduikplek in 1960 ziet Otto Frank zijn educatieve missie verdere invulling krijgen. Hij weet hoe belangrijk de ervaring van een bezoek aan het lege Achterhuis is. Hij wil dat de onderduikplek een huis wordt voor jongeren, gericht op de toekomst. Vanaf 1963 komen iedere zomer jongeren uit de hele wereld naar het Anne Frank Huis voor conferenties, voor ontmoetingen en gesprekken.

Bestuur

Van 1961 tot 1976 is Otto Frank lid van het bestuur van de Anne Frank Stichting. Hij komt in deze tijd regelmatig vanuit zijn woonplaats Bazel naar Amsterdam en neemt deel aan de bestuursvergaderingen. Hij ondersteunt de activiteiten van de Stichting ruimhartig met opbrengsten uit de dagboekverkoop. Tot aan zijn dood in 1980 blijft Otto Frank nauw betrokken bij de Anne Frank Stichting.  

Bekijk ook

Otto Frank en het dagboek Otto laat het dagboek van zijn dochter uitgeven.

“Ik zal niet onbetekenend blijven, ik zal in de wereld en voor de mensen werken”, schrijft Anne op 11 april 1944 in haar…

Meer
Otto Frank met met het bestuur van de Anne Frank Stichting voor Prinsengracht 263 (1957)

Otto Frank en het huis Het Anne Frank Huis wordt op 3 mei 1960 geopend als museum.

Als de acht onderduikers op 4 augustus 1944 zijn opgepakt, wordt de onderduikplek al snel door de bezetter leeggehaald...

Meer
Juli 1968, zomerconferentie

Otto Frank en zijn educatieve missie Een huis van de dialoog met een waarschuwing uit het verleden.

Het ideaal van Otto Frank is dat het huis dat de naam van zijn dochter draagt een huis wordt voor jongeren, gericht op de…

Meer