Stel dat jij moest kiezen... Welke mensenrecht denk je het minst nodig te hebben?

Code-R Mensenrechten

  • Printen

De Verenigde Naties kwamen na de oorlog met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Hierin staan de grondrechten van de mens. De verklaring is gebaseerd op rechtsnormen vanuit de hele wereld. Vertegenwoordigers van alle stromingen, religies en ideologieën werden uitgenodigd hun reacties in te sturen. De VN nam de verklaring op 10 december 1948 aan.

Acht van deze mensenrechten zijn:

  1. Verbod op discriminatie
  2. Recht op werk
  3. Vrijheid van meningsuiting
  4. Recht om asiel aan te vragen
  5. Recht op voedsel, onderdak, kleding en medische hulp
  6. Verbod op willekeurige arrestatie en verbanning
  7. Vrijheid van godsdienst
  8. Recht op een eerlijk proces

Dankzij het respecteren van de mensenrechten kennen wij in Nederland vrijheid. In de oorlog werden ze geschonden, maar ook nu nog gelden ze niet overal. Waarom zijn ze zo belangrijk? 

Welk mensenrecht denk jij het minst nodig te hebben?

Stel dat jij moest kiezen... Welke mensenrecht denk je het minst nodig te hebben?

Marga 6.jpgHet recht op voedsel, onderdak, kleding en medische hulp. Materiële zaken zijn toch heel vergankelijk en het is ook best makkelijk om je aan te passen aan verschillende materiële omstandigheden.

Marga Witteman, 6 vwo

Mensenrechten in Code-R Magazine

In Code-R Magazine gaat één van de katernen over mensenrechten.

Jeroen is de hoofdpersoon uit de strip De Ontdekking. Zijn overgrootvader was politieagent en in de oorlog moest hij meewerken met de Duitse bezetter. In het begin leek dat nog onschuldig werk. Maar het ging van kwaad tot erger.

En zo schond Jeroens grootvader mensenrechten. Politiemensen die het er niet mee eens waren, konden ontslag nemen. Maar dan had hun gezin geen kostwinner meer. 

Code-R Hoe kijken jongeren naar de Tweede Wereldoorlog

In het online magazine Code-R vertellen vijf jongeren over hun relatie met de Tweede Wereldoorlog...

Meer

Code-R Mensenrechten Stel dat jij moest kiezen...

De Verenigde Naties kwamen na de oorlog met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens...

Meer

Herdenk jij de oorlog? Kijk wat anderen doen

Wouter Prudon van Chef'Special maakte een film over zijn oma's.

Meer

Totstandkoming Code-R Rechthebbenden

Code-R is een initiatief van de Anne Frank Stichting en is mede tot stand gekomen dankzij een financiële bijdrage van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Meer