Educatieve strip met digiles en werkboekjes over de bezetting van Nederland voor jongeren van 13 tot 16 jaar. Met welke keuzes en dilemma’s kregen gewone mensen te maken tijdens de bezetting? Wat waren de reacties op de bezetting?

Ontdekking

  • Printen

Van zijn oma hoort Jeroen dat er tijdens de bezetting in zijn familie dingen zijn gebeurd, waarover altijd gezwegen is. Als Jeroen de herdenking op 4 mei meemaakt doet hij daar een schokkende ontdekking...

Digiles de Ontdekking

Maak je lessen met de Ontdekking nog interactiever door gebruik te maken van de nieuwe digiles. 

Bekijk de digiles

Bestel het lespakket

30 exemplaren met werkschriften voor vmbo of havo/vwo

Naar de bestelpagina

Lesgeven over de Holocaust

Hoe maak je lessen over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust interessant voor jongeren? Lees de aanbevelingen van internationale experts in de brochure Lesgeven over de Holocaust, een initiatief van de Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research.

Lees de brochure

Met welke keuzes en dilemma’s kregen gewone mensen te maken tijdens de bezetting?

Digiles

Gebruik de digiles! Hierin staan de hoofdpersonen, hun keuzes en dilemma’s centraal. Via interviewfragmenten komen leerlingen meer te weten over collaboratie en verzet en denken ze na over wat zij zelf vinden van beslissingen die mensen toen genomen hebben.

Naar de Digiles

Leerlingen gebruiken de digiles. © Fotografie Charlotte Bogaert / AFS

Werkboekjes met extra opdrachten

In twee lessen kun je de strip lezen, aan de slag met de werkboekjes en deze bespreken met de digiles. Wil je nog meer doen, dan zijn er nog twee verdieprende opdrachten per niveau.

Welke opdrachten zitten er in de digitale les?

Maak tijdens het bespreken van de opdrachten uit de werkboekjes gebruik van deze zes digiles-onderdelen:

Filmclip – de korte animatiefilm geeft een samenvatting van het stripverhaal en vormt hiermee een goede voorbereiding op het lezen van het stripverhaal.

Tijdbalk – leerlingen zetten 14 belangrijke gebeurtenissen uit de periode 1933 – 1945 in de juiste volgorde.

Stamboom – leuke sleepopdracht waarmee leerlingen de hoofdpersonen beter uit elkaar kunnen houden.

Echt gebeurd – leerlingen ontdekken via foto’s, filmclips en audiofragmenten dat de striptekenaar van foto’s, dagboeken en andere historische bronnen gebruik gemaakt heeft.

Keuzes – Dilemma’s en keuzes spelen een belangrijke rol in het stripverhaal. Met behulp van korte opdrachten en fragmenten van interviews leren leerlingen meer over verzet, aanpassing en collaboratie.

Discussie – Deze opdracht sluit aan bij het thema ‘Keuzes’. Aan de hand van stellingen discussiëren leerlingen over de vraag: Waarom deden zij dat?

Na de Oorlog – Hier wordt een link gelegd tussen verleden en heden. Eerst via mensenrechten en de vraag of mensen leren van de oorlog. Daarna vertellen jongeren over hoe zij de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging herdenken.

Lesopzet havo/vwo

Aan de hand van getuigenverhalen komt de geschiedenis dichterbij.

Bij de bespreking van deze extra opdrachten kun je gebruik maken van de interviewfragmenten met ooggetuigen in de digitale les. De drie interviews zijn te vinden onder ‘Echt gebeurd, Helena & Esther’ en ‘Keuzes, Wim en Theo’.

Naar de digiles

1. Laat je leerlingen de getuigenverhalen lezen

2. Vraag je leerlingen de getuigenverhalen in één woord of één zin te typeren. Waarom hebben zij voor dit woord of deze zin gekozen? Ga in op de verschillen tussen de woorden en zinnen.

3. Bespreek de getuigenverhalen als bron. Je kunt hierbij de volgende vragen gebruiken:

  • Vind je de getuigenverhalen interessant? Waarom (niet)?
  • Tot welke inzichten ben je door de getuigenverhalen gekomen?
  • Zijn deze getuigenverhalen een betrouwbare bron van informatie over de Tweede Wereldoorlog? Geef één argument voor en één argument tegen.

 

Bekijk de getuigenverhalen

Lesopzet vmbo

Leerlingen verdiepen zich in motieven, keuzes en beleving van mensen tijdens de oorlog.

1. Kies een tekening en laat je leerlingen hem inkleuren. Elke tekening heeft extra docenteninformatie. Kies de tekening die past bij waar wat jij het met je leerlingen over wilt hebben. 

2. Vraag je leerlingen wat ze opvalt aan de tekening en de tekst. Het gaat hierbij vaak om details. Naar aanleiding van hun reacties geef je achtergrondinformatie.

 

Bekijk hieronder de lesopzet vmbo