Anne Frank Krant 2018

Educatief lespakket met handleiding en extra verdieping
  • Anne Frank
  • Burgerschap

Met de Anne Frank Krant leren basisschoolleerlingen het verhaal van Anne Frank in relatie tot de Tweede Wereldoorlog kennen. De krant sluit goed aan op lessen over de Tweede Wereldoorlog, racisme en discriminatie. Ieder jaar heeft de krant een ander thema. In 2018 is het thema Leren van de oorlog.

Voor wie
Voor wie
basisonderwijs
Duur
Duur
60 - 120 min.
Kosten
Kosten
Gratis
Onderdelen
Onderdelen
Tijdlijn, Handleiding, Krant

De krant is opgebouwd uit verschillende verhalen. Verhalen over Anne, de Tweede Wereldoorlog en anderen. Na het lezen van de Anne Frank Krant weten leerlingen meer over de Tweede Wereldoorlog en kunnen ze een gesprek aangaan over de betekenis ervan voor vandaag.

Over verzet toen en verzet nu aan de hand van kinderrechten

Je verzetten tegen onrecht en opkomen voor anderen vormen de rode draad door de Anne Frank Krant. De krant sluit hiermee aan bij het initiatief van het platform WOII dat 2018 in teken heeft gesteld van Verzet. 

Inhoud van de krant 

De krant bestaat uit 16 pagina’s met historische en actuele verhalen van klein en groot verzet en opkomen tegen onrecht. Deze verhalen staan in de krant. Door de verhalen en opdrachten komen leerlingen meer te weten over verzet en kinderrechten. Anne over oorlog en onrecht: Het levensverhaal van Anne Frank; De helpers van het Achterhuis. Vervolg basisverhaal Anne Frank; Nederland bezet: hoe zat het met verzet? Tweede wereldoorlog. Interview met Jan Slomp, zoon van verzetsstrijder Frits Slomp. Andere informatie en opdrachten in de krant: Infographic over kinderrechten; Interviews met kinderen over onrecht en hoe zij zich daarvoor willen inzetten; Zoekopdracht. Verbind de situaties met het juiste kinderrecht. 

Extra bijlage met themaspel over kinderrechten

Uit interviews met kinderen blijkt dat veel kinderen niet precies weten wat hun rechten zijn. Ze weten vaak ook niet dat ook in Nederland niet alle kinderrechten worden gerespecteerd. Speel het themaspel ‘Rechten in kaart!?’ en laat leerlingen kritisch nadenken over kinderrechten.

Hoe werkt het?

Leerlingen gaan in groepjes aan de slag met dit spel. Ze leren hun mening te formuleren en een gesprek aan te gaan waarbij ze elkaars mening leren respecteren. Spel neemt 1 tot 2 lesuren in beslag.